nieuws

Voor duurzaam bouwen ontbreekt zelfs de geringste motivatie

bouwbreed Premium

den haag – Architecten en aannemers missen zelfs de geringste motivatie om duurzaam te bouwen. De kennis van het begrip dubo is vergeleken met een jaar geleden sterk gegroeid, een meerderheid geeft aan dat duurzaam bouwen haalbaar is. Maar de toepassing loopt zienderogen terug.

Als de lijn van de afgelopen twaalf maanden zich voortzet, behoort duurzaam bouwen in 2005 tot het verleden. Met andere woorden, duurzaam bouwen is de Zeppelin van het fin de siecle: een milieuvriendelijke ‘vliegmachien’ die, overdekt met vogelpoep, aan de rand van de startbaan staat.

Dat is de trieste balans die moet worden opgemaakt uit de resultaten van de enquete door marktonderzoekinstituut NIPO in opdracht van deze krant.

Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat de kennis van het begrip duurzaam bouwen sterk is toegenomen. Dit jaar had 100 procent van de grote, 97 procent van de middelgrote en 95 procent van de kleine aannemers wel eens gehoord van de term. In 1998 waren die percentages respectievelijk 96, 90 en 98.

Ook architecten weten nu beter wat dubo is. Zowel de stedenbouwkundigen van de grote als van de kleine bureaus zeggen eensgezind dat ze de term kennen.

Van deze groep weet slechts een kleine minderheid (13 procent) geen enkel aspect van duurzaam bouwen te noemen. Dat is een hele vooruitgang in vergelijking met vorig jaar. Toen tastte een kwart van de stedenbouwkundigen hierover in het duister. Van de aannemers kan 41 procent geen enkel voorbeeld van duurzaam bouwen geven. In 1998 was dit ruim de helft (57 procent).

Zowel architecten als aannemers vinden bovendien in overgrote meerderheid dat duurzaam bouwen haalbaar is. Al met al is het des te opmerkelijker dat er steeds minder duurzaam wordt gebouwd. Op de vraag ‘waarom niet?’, luidt het antwoord steevast, omdat het bestek geen aanleiding geeft.

Geen enkele aannemer of architect lijkt op het idee te komen dan zelf maar aan de opdrachtgever voor te stellen iets aan duurzaam bouwen te doen. Terwijl zowel de bouwers als de stedenbouwkundigen in grote meerderheid benadrukken dat ze grote tot zeer grote invloed hebben op zowel woningbouw- als utiliteitsbouwprojecten. De conclusie is duidelijk: nagenoeg alle partijen weten wat duurzaam bouwen is, maar niemand heeft zin om het toe te passen.

Reageer op dit artikel