nieuws

Vernieuwde Bijlmer moet voor 60 procent uit laagbouw bestaan

bouwbreed Premium

amsterdam – Vernieuwing van de Bijlmermeer vraagt een extra sloop van 2300 tot 4500 woningen. De vrijkomende ruimte moet worden gebruikt voor nieuwbouw. Dan zal rond 2007 een stadsdeel ontstaan dat voor bijna 60 procent uit laagbouw en maar ruim 40 procent uit hoogbouw bestaat.

Aanpassing van het bouwprogramma wordt voorgesteld door de Projectgroep Vernieuwing Bijlmermeer. Vanaf 1992 wordt door het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, Woningstichting Nieuw Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het Centraal Fonds Volkshuisvesting gewerkt aan een grootscheepse vernieuwingsoperatie. Sinds die tijd zijn ruim tweeduizend flats gesloopt, evenveel flatwoningen gerenoveerd en ruim 1300 nieuwe laagbouwwoningen gerealiseerd. Volgens een dinsdag gepubliceerde evaluatie gaat de vernieuwing echter niet snel genoeg. Al is de leefbaarheid in de al aangepakte delen van de Bijlmer wel toegenomen.

Voor de toekomst verwacht de Projectgroep Vernieuwing Bijlmermeer echter onvoldoende vraag naar hoogbouwwoningen. Bijlmerhoogbouw blijft op de laagste trede van de woningmarkt staan. Noch in de Bijlmermeer, noch daarbuiten zal voldoende vraag zijn naar deze woningen.

Veel meer hoogbouwwoningen moeten daarom uit de markt worden genomen. Alleen de H-flats en het Bijlmermuseum zouden hun oorspronkelijke karakter kunnen behouden. De andere nog niet aangepakte flats moeten worden teruggebracht tot gebouwen met hooguit 125 woningen.

De extra sloop kost zeker 300 miljoen gulden extra. Ten opzichte van de huidige vernieuwingsplannen is een nieuwe investering van bijna 170 miljoen gulden noodzakelijk.

Reageer op dit artikel