nieuws

Venlo-Noord blijft een volksbuurt Integrale aanpak maakt einde aan drugs- en prostitutieoverlast

bouwbreed Premium

venlo – Bewoners in een vroegtijdig stadium betrekken bij sloop en nieuwbouwplannen. Suggesties van die kant serieus nemen en zo draagvlak creeren voor de vaak ingrijpende maatregelen. Het is in de visie van de gemeente Venlo de succesformule waarmee de naoorlogse delen van Venlo-Noord voortvarend worden aangepakt. “Als je maar laat zien dat het resultaat heeft”, zegt H.L.M. Schlooz, projectleider van de herstructureringswijk.

Een arrestatiebusje van de politie draait langzaam de Rummerkampstraat in om ergens halverwege te stoppen. Nog voor de twee agenten zijn uitgestapt, gaan her en der deuren en ramen open. “Ach”, zegt een bewoonster op een toon alsof het haar regelmatig overkomt, “het loopt weer tegen de feestdagen. Ze komen geld innen van bekeuringen.”

De straat volgt het gebeuren met spanning, maar wanneer de agenten bij iemand naar binnen gaan is de lol er snel af. En dat is wel eens anders geweest. Immers, nog niet zo gek lang geleden stonden delen van de wijk bekend als het Sodom en Gomorra van Venlo. Drugs en prostitutie hadden Venlo-Noord in een neerwaartse spiraal gebracht. Door de buitengemeen actieve Bende van Venlo overheerste er de angst. “Ik durfde ’s avonds niet naar buiten”, zegt mevrouw J. Verstappen.

Ze is 75 jaar en geboren en getogen in Genooi, een van de meest beruchte delen van Venlo-Noord. In de loop der jaren heeft zij haar buurt flink zien afglijden. Haar man moest regelmatig met een honkbalknuppel optreden. “Ik heb de junks van de stoep geslagen”, zegt Verstappen strijdlustig. Maar het zijn voor het echtpaar Verstappen inmiddels beelden uit een vervlogen, roerige periode. “Er zitten aan de overkant nog wel wat junks, maar het zijn er een stuk minder geworden. Het is hier rustiger”, zeggen ze.

Huisbezoeken

“Het was ook heel hard nodig dat Venlo-Noord werd aangepakt”, benadrukken H.L.M. Schlooz en ing. E.G.R. van Renterghem in het pand van de Dienst Stadsontwikkeling.

Als respectievelijk projectleider en stedenbouwkundige zijn beiden nauw bij de planvorming voor de naoorlogse wijken betrokken. Nu pas drie jaar geleden is de gemeente, samen met de Woningstichting Venlo-Blerick, het welzijnswerk en de politie begonnen aan de herstructurering van het drieduizend huizen tellende Venlo-noord.

“Maar niet zonder de inbreng van de bewoners”, vertelt Schlooz. “Plannen maken waarvoor in de wijk geen draagvlak is, heeft geen zin.” Het communicatietraject dat werd gekozen was intensief, maar heeft in de ogen van de twee ambtenaren wel zijn vruchten afgeworpen. “De projectwethouder is zelfs op huisbezoek geweest we hebben de wensen geinventariseerd en uitgewerkt. Op een gegeven moment weet je exact wat men wel wil en wat niet.”

Hoog op het lijstje van de buurtbewoners stond het weer veilig over straat kunnen. Weg met de overlast van drugs en prostitutie. Venlo-Noord werd letterlijk schoongeveegd.

De geconcentreerde raamprostitutie werd weggesaneerd. “Vandaag slopen ze het allerlaatste prostitutiepand aan de Hogeweg”, merkt Schlooz op. Daarmee is deze beroepsgroep ogenschijnlijk verdwenen. “Natuurlijk keren er escortachtige zaken voor terug, maar de overlast is toch verdwenen.”

Er klinkt tevredenheid bij de projectleider en de stedenbouwkundige. Ook de jongste voortgangsrapportage over de herstructurering straalt succes uit.

“De resultaten mogen er ook zijn”, meent Schlooz. Met de aanpak zijn dan ook aansprekende prijzen als de Hein Roethofprijs en een nominatie voor de European Crime Prevention Award binnengesleept. Het verbouwen van de Witte Kerk tot een multifunctionele wijkaccommodatie werd begin dit jaar nog genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs.

Voorwaar een lijstje om trots op te zijn. “We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar de neerwaartse spiraal is zichtbaar tot stilstand gebracht. De sloop- en nieuwbouwtrein is op gang gekomen. Vanuit het centrum wordt nu stapje voor stapje naar de buitenzijde van Venlo-Noord gewerkt.”

Duidelijkheid

A. Mosseveld staat in de Zoutmeterstraat en kijkt hoe een schildersbedrijf een nieuw kozijn in zijn voorgevel plaatst. Dertig jaar woont hij nu in zijn beknopte huurwoning en nooit is hij van plan geweest weg te gaan. “Zelfs niet toen het met die junks zo erg werd.”

Mosseveld is blij met de aanpak van de gemeente en woningstichting, maar zegt zich tegelijk wel eens ongerust te maken over het steeds maar wijzigen van plannen. “Eerst zouden deze huizen worden gesloopt, maar de laatste berichten zijn dat ze voorlopig weer blijven staan.”

Schlooz erkent dat zeker voor de lange termijn plannen nog kunnen wijzigen. “Uiteindelijk zijn we pas in 2010 klaar. Maar we streven naar zoveel mogelijk duidelijkheid.”

Mondjesmaat worden ook woningen in de buurt verkocht. De prijzen van de huizen liggen nu tussen de 200.000 en 250.000 gulden. “Ze worden dan ook gekocht door de mensen uit de wijk.” Pas in een later stadium zullen er ook duurdere koopwoningen in Venlo-Noord worden gerealiseerd. Schlooz: “Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de markt. Maar wij zien in de herstructurering meer dan alleen dure woningen in een naoorlogse wijk bouwen. Een totaalaanpak, betere huisvesting, zorgen voor werk en een goede leefomgeving zijn de voornaamste pijlers.”

Imago

Het is rustig bij het makelaarskantoor Zeelen van der Burgt. Gevraagd naar het imago van Venlo-Noord staat de medewerkster van het kantoor een moment lang te twijfelen. “Tja”, zegt ze dan, “hoe moet ik het zeggen. Er wonen veel asocialen, als u begrijp wat ik bedoel…”

Van Renterghem herkent het stigma van de wijk. “En toch is het niet allemaal slecht. En wat belangrijker is, het is een volksbuurt. En dat hoeft per definitie niet asociaal te zijn. We moeten af van het criminele imago, maar Venlo-Noord mag best synoniem staan voor een volksbuurt. Waarom niet?”

Auto’s op de stoep in Venlo-Noord. Integrale wijkaanpak betekent volgens de gemeente dat bewoners hierop aangesproken worden. Foto’s: Franco Gori

Het laatste prostitutiepand aan de Hogeweg gaat tegen de vlakte. Rigoureus is deze bedrijfstak de afgelopen maanden weggesaneerd.

De Witte Kerk, in het hart van de wijk, ondergaat een metamorfose tot multifunctioneel ontmoetingscentrum.

Reageer op dit artikel