nieuws

Veldzicht geeft voorbeeld, maar loopt achter op schema

bouwbreed

valkenburg – In Valkenburg Zuid-Holland, aan de provinciale weg N206, ligt Veldzicht. Precies daar waar een afrit voor de provinciale weg gepland was. Doordat de plannen wijzigden, kon de gemeente de grond terugkopen van de provincie. Veldzicht, een Voorbeeldproject Duurzaam en Energiezuinig Bouwen, nam de plaats in van de afslag.

In Veldzicht worden 75 koopwoningen en 23 huurwoningen gebouwd, bestaande uit drie rijen woningen, een woongebouw, drie woontorens en vijf twee-onder-een kap woningen. Daarnaast zijn er nog kavels voor vrije sector woningen. De eerste fase is klaar, volgens planning zijn de laatste appartementen in week vier van volgend jaar gereed.

De ministeries van VROM en EZ gaven Veldzicht het predikaat van Voorbeeldproject, omdat in het ontwerp een vergaand pakket milieumaatregelen was getroffen. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van dubo en heeft aan het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen maatregelen toegevoegd. Volgens E. Boetekees van de gemeente wordt op deze manier met gemak het dubo-plus niveau gehaald. Dat het niet bij dit grote project blijft, blijkt volgens Boetekees uit de verordening dat elke woning die binnen de gemeentegrenzen wordt gebouwd, aan de strenge milieueisen moet voldoen.

Bij het ontwerp moesten de architecten Crabbendam van CASA architecten uit Amsterdam, Westgeest uit Valkenburg en adviseur BOOM Duijvestein uit Delft, rekening houden met de eis ten aanzien van de EPC (Energieprestatiecoefficient) van 1,0. Volgens de huidige berekeningen heeft een deel van de woningen een EPC van maar liefst 0,65.

Waterbeheer

Om dit niveau te bereiken, zijn de woningen onder andere voorzien van zeer goede thermische isolatie, een gashaard en een zonnecollector van 9 vierkante meter. Om optimaal te kunnen profiteren van daglicht en zonnewarmte, hebben de woningen aan de zuidkant een hoge gevel met veel ramen en een serre. Aan de noordkant is de gevel laag en het dakvlak groot. Het ventilatiesysteem in de koopwoningen werkt met warmteterugwinning.

Bijzonder is het waterbeheer. Bij alle woningen wordt regenwater gebruikt om het toilet door te spoelen. De laagbouwwoningen hebben een reservoir waarin het regenwater wordt opgevangen. Het hemelwater dat op de appartementen komt, wordt in de nabijgelegen sloot opgevangen, vanwaar het via een pompinstallatie naar de stortbakken wordt getransporteerd. Om te voorkomen dat voedselrijk water binnendringt, vormt het oorspronkelijke slotenpatroon een watersysteem dat afgesloten is van het omgevingswater. Speciaal ontworpen oevers en uitgekiende vegetatie houden het water schoon.

Enige scepsis over het project is er ook. Opzichter A. M. Rietbroek vindt het prachtig wat op de tekentafel is bedacht, maar ondervindt twee grote problemen: “Er zijn onvoldoende vakmensen te krijgen en we hebben problemen met de leveranciers. Daarom loop ik nu weken achter op mijn schema.”

Onvoorzien

Als praktijkman loopt hij gedurende het bouwproces tegen onvoorziene problemen aan. Hoewel bijvoorbeeld in het bestek staat omschreven dat geen pur-schuim mag worden gebruikt, ontkomt Rietbroek er niet aan. “Hoe moet ik een goede aansluiting krijgen tussen een Gibo-wand en een plafond? Zonder pur geeft de Gibo-fabrikant geen enkele garantie. Kijk, daar is vooraf niet over nagedacht.”

Ook bij het hemelwatersysteem plaatst Rietbroek kanttekeningen. “De tanks in de woningen zijn doorzichtig. Daar gaan algen in groeien die de leidingen vervuilen. En hoe moet het in de winter als de sloten bevroren zijn? Het lijkt me gevaarlijk het water onder het ijs vandaan te pompen.”

Op zich is Rietbroek nog steeds positief. Maar hij had liever gezien dat het project niet zo grootschalig was opgezet, om het beheersbaar te houden. Veldzicht is ‘voetgangervriendelijk’. Auto’s krijgen beperkt toegang tot de straatjes. Op de vraag of een ambulance wel in de buurt kan komen, zegt Rietbroek: “Gelukkig”, voegt hij eraan toe, “ga je niet elke week dood.”

Bij het ontwerp moesten de architecten voldoen aan de eis van EPC 1,0. Een deel van de woningen heeft zelfs een EPC van 0,65.

Reageer op dit artikel