nieuws

Uitvoering Vinex-locaties in gevaar

bouwbreed

den haag – Het bouwtempo op Vinex-locaties loopt gevaar. Niet meer omdat gemeenten bakkeleien of door juridisch gesteggel, maar omdat de uitvoeringscapaciteit te klein blijkt. Voorzitter Hoefsloot van ontwikkelaarskoepel Neprom schat in dat de bouw daar de komende vier jaar nog last van zal hebben en om die reden nauwelijks in staat zal zijn de kwaliteitsslag op de locaties te maken.

Alle betrokken partijen waren gisteren in Scheveningen bijeen om te discussieren over de kwaliteit van de tot nu toe gebouwde huizen op Vinex-locaties. Staatssecretaris Remkes van VROM wil het komende half jaar tot nieuwe afspraken komen om de kwaliteit ook op langere termijn te garanderen. “Mijn ambities zijn onveranderd hoog. Het mag niet zo zijn dat we hier achteraf een katterig gevoel aan overhouden omdat we niet op tijd hebben ingespeeld op de veranderde markt.”

Hoefsloot is in zijn wiek geschoten over het feit dat politiek Den Haag de projectontwikkelaars de zwartepiet probeert toe te spelen. De kritiek dat de ontwikkelaars geen kwaliteit leveren en ook nog schuldig zijn aan de hoge grondprijzen is hem in het verkeerde keelgat geschoten. “Ik sla niet gauw met mijn vuist op tafel, maar dit is buitengewoon onterecht.”

Tegelijk schetst Neprom-voorzitter Hoefsloot het beeld dat de bouwsector tegen de grenzen van zijn kunnen aanloopt. “Het tekort aan menskracht is nu al zo groot dat veel bouwers hun toevlucht nemen tot werknemers uit het buitenland – met name Ierland en Engeland – en aannemers uit andere regio’s inhuren. “Het is de vraag of dat de kwaliteit ten goede komt. Het is een probleem van de branche zelf en ook de oplossing moeten we zoeken bij de Nederlandse aannemers.”

Maatwerk

Hoefsloot denkt dat desondanks de kwaliteit op Vinex-locaties omhoog kan en moet. Hij is het eens met de kritiek van Remkes dat de huizen op de uitleglocaties een stuk gevarieerder en groter kunnen. De ontwikkelaars willen toe naar maatwerk voor de consument. Echter, de komende drie tot vier jaar kan dat alleen in processen die geen extra menskracht kosten. Hoefsloot denkt dat de Vinex-contracten opengebroken kunnen worden om gezamenlijk tot nieuwe afspraken te komen over meer gevarieerde bouw. Het Rijk en de ontwikkelaars zitten daarbij op een lijn, schat de voorzitter in, maar hij betwijfelt of gemeenten dat zien zitten.

De ontwikkelaars en gemeenten zijn echter mordicus tegen de motie Duivesteijn, die verplicht stelt dat eenderde van de woningen via individueel opdrachtgeverschap tot stand moet komen. Remkes is echter wel van plan vast te houden aan dat percentage.

Reageer op dit artikel