nieuws

Sfb dreigt kabinet met schadeclaim Verzet tegen plan een publieke uitkeringsfabriek

bouwbreed

amsterdam – Als het kabinet de plannen rond de uitvoering van de sociale zekerheid doorvoert, kan het een forse schadeclaim tegemoet zien. Dat is de reactie van het Sfb op de jongste kabinetsplannen waarin de vijf uitvoeringsinstellingen worden vervangen door een publieke uitkeringsfabriek. Ook de vakbeweging rolt over het kabinet heen.

Onaangenaam verrast is de Raad van bestuur van de Sfb Groep over de kabinetsvoorstellen. De groep is al enkele jaren bezig om het kabinetsbeleid op dit gebied gestalte te geven. “De overheid heeft de koers voor de uitvoering van de sociale verzekeringen nadrukkelijk bepaald in de richting van marktwerking en concurrentie”, zo vindt de Sfb-top. Daarbij wijst deze erop dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen marktwerking te bevorderen.

Samen met andere uitvoeringsinstellingen heeft het Sfb voorstellen gedaan voor de wijze waarop de sociale zekerheid ingericht zou kunnen worden. Die voorstellen worden door de bewindslieden van sociale zaken zonder enige argumentatie terzijde geschoven, klaagt het Sfb.

Weggegooid geld

Ondertussen is wel fors geinvesteerd in de voorgenomen marktwerking. Mocht het kabinet nu toch de plannen doorzetten om de uitvoeringsinstellingen samen te voegen in een publieke organisatie, dan zijn die investeringen weggegooid geld.

“Hoewel de uitwerking van de plannen nog niet duidelijk is, zal de schade voor de Sfb Groep omvangrijk zijn. De overheid kan rekenen op een forse schadeclaim nu de Sfb Groep immers niet anders heeft gehandeld dan door de overheid opgedragen”, reageert de Sfb-top.

Daar komt nog bij dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de consequenties voor de partijen waar het allemaal om draait, de werkgevers en werknemers. Ook vindt het Sfb het onbegrijpelijk dat het kabinet in zijn plannen geen enkele aandacht besteedt aan de aanzienlijke personele consequenties van zijn voorstellen.

Zelfmoord

Op dat punt vindt het Sfb de vakbeweging aan zijn zijde. Met name CNV-voorzitter Doekle Terpstra trekt fel van leer tegen het kabinet. Tijdens een ledenbijeenkomst in Goes zei Terpstra: “Het economisch succes van ons land is gebaseerd op overleg tussen werkgevers en werknemers. De sociale partners gedragen zich mede verantwoordelijk voor wat er in dit land gebeurt. Maar in het voorstel van De Vries wordt ons zelfs maar de geringste medeverantwoordelijkheid ontnomen. Dit leidt tot een langdurige verstoring tussen het kabinet en de sociale partners. Kortom, een poging tot zelfmoord van de bovenste plank.”

Reageer op dit artikel