nieuws

Schoonmaak Vathorst financieel rond

bouwbreed Premium

den haag – Financieel staat niets de sanering van de toekomstige Amersfoortse woningbouwlocatie Vathorst meer in de weg. Deze week besloten Gedeputeerde Staten van Utrecht naast de wettelijke bijdrage 1,8 miljoen gulden extra bij te dragen voor de sanering van een drietal stortplaatsen, waarmee de laatste hobbel is genomen.

De financiele afspraken tussen Rijk, provincie en gemeente zijn vastgelegd in een co-financieringsovereenkomst. De totale kosten van deze schoonmaakoperatie belopen 28 miljoen gulden, waarvan VROM 18 miljoen gulden betaalt. De provincie draagt volgens de Wet bodembescherming) verplicht ruim 450.000 gulden bij. Wat rest is voor rekening van de gemeente Amersfoort.

Vathorst is een Vinex-wijk aan de noordoostkant van de stad waar in de toekomst circa tienduizend woningen moeten verrijzen.

Reageer op dit artikel