nieuws

Rotterdam moet tijdig ‘voorsorteren’

bouwbreed

den haag – Rotterdam zal tijdig een strategische keuze moeten maken hoe en in welke mate het zijn mainport-functie kan combineren met wonen en natuurontwikkeling.

Dit gaf secretaris-generaal R. Pans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gistermiddag als toelichting op het zojuist verschenen rapport Ruimte voor de haven en Kwaliteit voor de leefomgeving, opgesteld door het Samenwerkingsverband Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). In dit samenwerkingsverband zitten Rijkswaterstaat, Milieudienst Rijnmond en de Rijksplanologische Dienst.

Het huidige havengebied bezit volgens de opstellers van het rapport nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden, door de beschikbare ruimte beter te benutten. De vraag is hoe het havengebied dit kan verwezenlijken zonder het woongenot in gevaar te brengen, aldus een van de conclusies.

Pans stelt dan ook dat Rotterdam tijdig moet voorsorteren door strategische keuzen te maken bij de ontwikkeling van zijn mainport-functie, in combinatie met de verbetering van de leefkwaliteit.

Maasvlakte

Het haven- en industriegebied staat voor wat betreft de beschikbare en bruikbare ruimte onder invloed van externe factoren, zoals de stedelijke ontwikkeling, de vraag naar droge bedrijfsterreinen en de realisering van de Tweede Maasvlakte.

Vooralsnog gaat BRG uit van een betere benutting van het beschikbare terrein. Bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) hoogbouw in de distributiesector, ondergrondse opslag van olie en droge bulk, intensivering van de ruimteproductiviteit in de containersector en demping van de vijfde en zevende Petroleumhaven.

Een kleine hoeveelheid ruimtewinst kan worden verkregen door de groei van droge industrie in het bestaande haven- en industriegebied te weren. De Hoeksche Waard en de Waal- en Eemhaven kunnen de behoefte hieraan voorlopig opvangen. Deze ruimtewinst van 675 hectare is goed bruikbaar voor de groeisectoren containers, empty depots, chemie en distributie.

Woonwijken

Als Rotterdam industrie en wonen wil blijven combineren, zullen er maatregelen moeten worden genomen, vooral voor de woonwijken Hoogvliet, Rozenburg en Pernis, die nu al dicht tegen de industriecontouren aanzitten. Nabij Hoogvliet ligt een aantal gebouwen zelfs al binnen de zogeheten individueel-risicocontour.

Onbruikbaar

Bij verdere economische groei en ontwikkeling van het haven- en industriegebied neemt de druk op de omgeving toe. Ten minste 295 hectare zal onbruikbaar worden voor haven- en industriedoeleinden als gevolg van overschrijding van geluidsoverlast. Als er ook groene buffergebieden komen, wordt nog eens 60 hectare onbruikbaar.

Rotterdam kan compensatie of tegendruk bieden door bijtijds heldere keuzen te maken bij de ontwikkeling van de haven, de stad en natuur- en recreatieve voorzieningen.

Reageer op dit artikel