nieuws

Rijkswaterstaat zet Maasgemeenten klem

bouwbreed Premium

maastricht – Rijkswaterstaat houdt te strak vast aan de beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ bij het beoordelen van bouwplannen in het winterbed van de Maas. Door deze starre houding kunnen meer dan twintig Maasgemeenten geen kant meer uit met woningbouw, recreatie en bedrijvigheid.

De VVD-fractie in Provinciale Staten heeft een inventarisatie gemaakt van de problemen die 27 Limburgse Maasgemeenten hebben door de toepassing van de regels. Uit de inventarisatie, vertaald in de nota ‘Alle hens aan dek’, blijkt dat honderden woningen niet gebouwd mogen worden en de uitbreiding van dorpen als Wanssum, Meerssen, Borgharen en Itteren nagenoeg helemaal van de baan is. Als Rijkswaterstaat de ‘logge en bureaucratische’ opstelling niet snel wijzigt, eist de VVD dat een provinciale onderzoekscommissie wordt geformeerd. Deze commissie moet nagaan of Rijkswaterstaat wel rechtmatig bezig. Gedeputeerde J. Bronckers van Ruimtelijke Ordening bevestigt dat Rijkswaterstaat moeilijk op andere gedachten is te brengen.

Woordvoerder Kuteng Wu zegt dat de rijksdienst het onderzoek met vertrouwen tegemoetziet. “De VVD en de provincie moeten in Den Haag zijn voor versoepeling van de beleidslijn. Rijkswaterstaat heeft daar niet het recht toe.” Wu zegt dat besturen van Maasgemeenten regelmatig aankloppen met bouwplannen in het winterbed van de Maas. Die plannen worden allemaal afgewezen.

Reageer op dit artikel