nieuws

Rijk machteloos bij bouwdrift buitendijks

bouwbreed

den haag – Het Rijk bezit vooralsnog geen enkel instrument om buitendijks bouwen te blokkeren. Pas als de integrale beleidsvisie over de waterhuishouding van het IJsselmeergebied wordt gepresenteerd en gesteund door een Kamermeerderheid, heeft het Rijk ‘bron van recht’ buitendijks bouwen te verbieden.

Dit gaf staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat gisteren als verklaring voor de bouwexpansie voorbij de waterkering van Almere en Lelystad. De ministers van Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Visserij kunnen voorlopig niet anders dan Almere en Lelystad ernstig ontraden alvast een begin te maken met buitendijks bouwen. Zij achten de risico’s op overstroming en vervuiling van het oppervlaktewater aanneembaar groot. Bovendien ligt het gebied binnen de ‘ecologische hoofdstructuur’.

Beide gemeenten hebben in weerwil van dit negatieve advies geen stappen ondernomen hun plannen te wijzigen. Almere wil in het IJmeer honderd huizen bouwen, een gebied van vijfduizend vierkante meter inrichten als kantorencomplex en buitendijks een jachthaven aanleggen.

Boulevardwoningen

Lelystad wenst langs zijn kuststrook zesduizend woningen, recreatievoorzieningen en bedrijven te bouwen. Met de bouw van luxe boulevardwoningen is al begonnen. De ontwikkeling van Factory Outlet Village (fabriekswinkelcentrum) stierf een vroege dood, omdat minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) ‘bron van recht’ had dit te blokkeren.

“Als gemeenten toch besluiten buitendijks te gaan bouwen en het woon- of werkgebied overstroomt, dan hoeven ze bij niet bij het Rijk aan te kloppen. We zullen de schadeclaim weigeren”, concludeert De Vries. Halverwege volgend jaar worden de resultaten verwacht van een aantal onderzoeken, vastgelegd in de nota’s Waterhuishouding in het Natte Hart, Integrale visie IJsselmeergebied en de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren.

De uitkomsten – waarin ook de gevolgen van buitendijks bouwen staan opgenomen – resulteren in een beleidsvisie voor de komende dertig jaar, die volgend jaar aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

Reageer op dit artikel