nieuws

Remkes wil miljoenen besteden aan innovatieve projecten

bouwbreed Premium

den haag – De 400 miljoen gulden die het kabinet tot 2004 beschikbaar heeft gesteld voor het wegnemen van knelpunten bij de stedelijke vernieuwing, zal vooral worden aangewend voor innovatieve projecten. Dat verklaarde staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting gisteren op de derde manifestatie Stimulering Intensief Ruimtegebruik (StIR) in Den Haag.

Tijdens de manifestatie werden 28 plannen om inventief om te gaan met de ruimte uitgeroepen tot voorbeeldproject. Meest in het oog springend is het plan voor de bouw van achthonderd woningen op de Mandelabrug in Arnhem. Het Rijk heeft voor alle plannen tezamen 6 miljoen gulden subsidie uitgetrokken (maximaal drie ton per project).

Remkes noemde de bijdrage “smeergeld in de goede betekenis van het woord”. Hij toonde zich warm voorstander van vernieuwende oplossingen voor intensief ruimtegebruik. Het is volgens hem de kunst om van problemen kansen te maken.

StIR is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van VROM, Landbouw en Economische Zaken en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). De organisatie volgt de voorbeeldprojecten, die zijn gekozen uit 148 inzendingen. Het is de bedoeling dat behalve de indieners ook anderen kunnen leren van de problemen die opdoemen bij de realisatie van de plannen. Om dit mogelijk te maken worden speciale themabijeenkomsten georganiseerd.

Op pagina 3:

Voorbeeldstatus StIR opent deuren.

Op pagina 9:

Wonen, werken en recreeren op de Mandelabrug.

Reageer op dit artikel