nieuws

Randweg krijgt internationale allure

bouwbreed Premium

heerlen – De randweg die een groot deel van Parkstad Limburg gaat ontsluiten, wordt tevens een belangrijke verbindingsweg voor regionaal en internationaal verkeer.

De weg krijgt een aansluiting op de as Antwerpen-Keulen via de Bundesstrasse B65 en op het nationaal en regionaal net door de toekomstige aansluiting van de B65 op de A2 bij Born. De aanlegkosten van de randweg bedragen naar schatting 150 miljoen gulden. Onderzocht wordt of de weg volgens een privaatrechtelijke samenwerking kan worden aangelegd.

Voor het oostelijk deel van Parkstad vormt de randweg een goed alternatief voor de A76. Deze rijksweg wordt met ernstige congestie bedreigd. Voor het verkeer in het aanpalende Duitse grensgebied, dat kampt met identieke verkeersproblemen, is de weg van groot belang. Aanleggen van nieuwe infrastructuur door de Duitse overheid stuit op het ecologisch waardevolle Wormdal. Voor het goed functioneren van de randweg moeten de nu intensief gebruikte Duitse sluipwegen worden opgewaardeerd.

Reageer op dit artikel