nieuws

PvdA wil windenergie uit het slop halen

bouwbreed Premium

windmolens te realiseren. Ze hoeven ze niet per se op eigen grondgebied te zetten. Als gebruik wordt gemaakt van ruimte elders moet worden bijgedragen in de kosten.

Onder de titel ‘Energie voor wind’ lanceerde kamerlid De Boer gisteren het plan om windenergie uit het slop te halen. Het lukt nu niet de streefcijfers te halen die om milieu- en klimatologische redenen internationaal zijn afgesproken. Het maatschappelijk verzet en gebrek aan coordinatie tussen ministeries leiden er volgens De Boer toe dat plannen stranden. Zij hoopt dat het PvdA-plan gemeenten aanspoort te zoeken naar geschikte plekken voor windmolenparken of -lijnen. “Wij willen voorkomen dat in elke gemeente een solitaire molen komt”. Havengebieden, rangeerterreinen en snelwegen noemt De Boer als mogelijke plaatsen voor de situering van de molens.

Reageer op dit artikel