nieuws

Plan: A28 bij Zwolle dubbeldeks

bouwbreed

zwolle – Een dubbeldeks A28 met direct daarnaast hoge gebouwen. Het is de oplossing voor de verkeers-, geluids- en ruimteproblemen van Zwolle. Dat beweert althans professor J. Kristinsson, specialist in duurzaam ontwerpen.

De A28 beslaat een groot en kostbaar deel van het Zwolse grondgebied en veroorzaakt geluidsoverlast voor de directe woonomgeving. Om die problemen het hoofd te bieden heeft de Deventer ontwerper Kristinsson, hoogleraar in Delft, een systeem bedacht waarin de ruimte optimaal benut wordt.

In plaats van verbreding van de snelweg om dichtslibben te voorkomen, pleit Kristinsson voor lagenbouw. Boven de rijbanen moeten extra rijbanen komen voor het doorgaand verkeer. Langs het Zwolse deel van de A28 wil Kristinsson hoge bedrijfspanden situeren. Deze liggen dan niet alleen dicht bij de snelweg, maar vormen ook een effectieve geluidswal.

Tegelijkertijd heeft Zwolle er weer een grote inbreidingslocatie voor bedrijven bij. De bedrijven moeten vanaf de regionale benedenbaan simpel te bereiken zijn via een parallelle laad- en losstrook. Volgens Kristinsson zullen met name magazijnen worden gebouwd met een minimale hoogte van vijf verdiepingen.

Zelf ziet Kristinsson zijn snelwegplan niet los van een compleet nieuw transportsysteem. Centraal hierin staat een soort multifunctionele transportbus, die zowel vracht als personen verplaatst tussen centrale plaatsen in steden en dorpen.

De professor is door Zwolle ingehuurd om zich te buigen over de ontwikkeling van de centrumzone. Hierbij kwam hij met het snelwegplan op de proppen, omdat veel vrachtverkeer het centrum niet meer in hoeft.

Volgens Kristinsson is hij geenszins bezig met het ontwerpen van luchtkastelen. “Ik heb niet vaak verkeerd gegokt op de toekomst. Het ministerie moet er alvast maar eens over nadenken.”

Reageer op dit artikel