nieuws

Parels

bouwbreed

De Vijfde Nota pleit voor het bevorderen van echte steden en echte stiltegebieden. Deze laatste worden aangewezen en beschermt als ‘parels’. Opmerkelijk is dat Midden Delfland daar bij hoort. Dit haalt definitief een streep door de plannen om de Rijksweg A4 door te trekken.

In aanmerking komen:

ù de ecologische hoofdstructuur: omvat de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

ù cultuurhistorisch waardevolle gebieden:

– Westelijke Waddenzee

– Fries en Gronings Terpengebied

– Ravenswoud – Veenhuizen

– Zuid-Twente

– Noordoostpolder – Urk

– Swifterbant

– Groetpolder – De Grouw

– De Beemster

– Zeevang en Waterland

– Stelling van Amsterdam

– Nieuwe Hollandse

waterlinie

– Vecht en Plassengebied

– Nieuwkoop – Harmelen

– Lopikerwaard – Krimpenerwaard

– Tieler- en Culemborgerwaard

– Den Haag – Wassenaar

– Oud-Ade

– Zoeterwoude – Weipoort

– Midden Delfland

– Alblasserwaard

– Dommeldal

– Heuvelland

ù Recreatievoorzieningen: hierover is nog veel discussie.

Reageer op dit artikel