nieuws

Noordoostpolder beperkt wateroverlast

bouwbreed

EMMELOORD – Het waterschap Noordoostpolder stelt een groot aantal maatregelen voor om wateroverlast te voorkomen. Met de uitvoering is een bedrag van bijna 400 miljoen gulden gemoeid.

De meeste maatregelen hebben betrekking op het vergroten van de bergingscapaciteit in het beheersgebied van het schap. Zo pleit men ervoor om in totaal 210 hectare grond af te graven om tochten en vaarten te verbreden. Een andere maatregel om de bergingscapaciteit te vergroten is door zogenaamde plasbermen aan te leggen.

Het waterschap draagt verder de mogelijkheid aan kaden bij Tollebeek aan te leggen en op te hogen ter bescherming van de onderbemalingsgebieden rondom deze plaats. Ook het inrichten van inundatiepolders draagt bij aan het verminderen van wateroverlast, aldus het waterschap.

Andere mogelijke maatregelen zijn het vergroten van de bemalingscapaciteit en de aanleg van een keersluis in de Urkervaart.

Reageer op dit artikel