nieuws

Noord-Holland graaft polderwaterberging

bouwbreed

oudkarspel – Voor het eerst in Nederland wordt binnen bestaande polders een omvangrijke hoeveelheid landbouwgrond afgegraven voor waterberging. Dit gebeurt in Noord-Holland. De provincie stelt er de komende vier jaar 25 miljoen voor beschikbaar. Het totale project kost 3,4 miljard gulden.

Noord-Holland vergroot de waterberging in de polder de Woudmeer en de Speketerspolder bij Oudkarspel. Het worden grote groengebieden, met ruimte voor waterberging, natuurontwikkeling en recreatie.

In het project Woudmeer/Speketerspolder wordt dertien hectare landbouwgrond afgegraven voor water. De wateroverlast kan nu bij de bron worden aangepakt, waardoor geen vergroting van de gemaalcapaciteit nodig is.

Adviesbureau Grontmij maakte het inrichtingsplan. Op vier plekken worden percelen afgegraven. Bij neerslag veranderen die in ‘plas-drassituaties’.

Reageer op dit artikel