nieuws

‘Natuurlijk bouwen met hout’ Nederlands standaardwerk

bouwbreed

amsterdam – Meer dan tien jaar heeft Peter Fraanje aan het boek gewerkt. Het resultaat is een lijvig standaardwerk. ‘Natuurlijk bouwen met hout’ behandelt niet minder dan drieendertig bomen die zich in Nederland thuisvoelen. Het boek is met veel liefde voor natuur, milieu en de bouw samengesteld.

Voor de aannemer is het natuurlijk van meer belang waar en hoe hout in de bouw gebruikt kan worden, dan hoe je gelei maakt van bessen of wat de Romeinen van een boomsoort vonden. De auteur is bijzonder systematisch te werk gegaan en heeft niet alleen gegevens verzameld over de toepassingen van Nederlands hout, maar ook over de culturele betekenis van bepaalde bomen en de manier waarop ze groeien. Elk hoofdstuk eindigt met een lijst van bronnen, recente uit de jaren negentig, maar ook boeken uit de jaren vijftig en zelfs enkele standaardwerken uit het begin van deze eeuw.

De foto’s in het boek zijn in zwart-wit, wat samen met het hergebruikte machinegestreken papier het karakter van standaardwerk versterkt. Dit is geen vluchtige uitgave. Het boek kan over vijftig jaar ook nog worden geraadpleegd.

Vernieuwbaar

De auteur, dr. ing. Peter Fraanje, is in het dagelijks leven senior onderzoeker en projectleider bij IVAM Environmental Research van de Universiteit van Amsterdam. Als deskundige vraagt hij regelmatig aandacht voor de zogenaamde ‘vernieuwbare grondstoffen’. Dat zijn vooral planten en bomen, die immers binnen afzienbare tijd een nieuwe oogst opleveren. Maar ook de wol van schapen en schelpen uit de zee zijn vernieuwbaar. Zulke producten passen dus bij een duurzame ontwikkeling, in tegenstelling tot bijvoorbeeld olie of gas, ijzererts of mergel. Het duurt namelijk ontzettend lang, voordat die grondstoffen nog eens door de natuur worden geleverd.

Volgens Fraanje is hout bij uitstek een duurzaam bouwmateriaal. “We zijn echter bijna verleerd om Nederlands hout hoogwaardig toe te passen. Er gaat te veel hout naar pulp, spaanplaat en pallets. Het Nederlandse bos is in de afgelopen jaren ouder geworden en meer gevarieerd. Het hout kan nu prima in de bouw worden toegepast.”

Positief

Behalve in de verantwoording rept Fraanje in het boek niet over vernieuwbaarheid en duurzaamheid. Dat is een prettige ervaring. Aannemers en architecten kunnen het boek raadplegen zonder zich meteen beschuldigd te voelen van onverantwoorde praktijken. De grondtoon is positief.

Wat brengt een auteur ertoe tien jaar lang in zijn vrije tijd gegevens te verzamelen en een boek samen te stellen? Fraanje: “Ik heb het puur gedaan omdat ik het belangrijk en leuk vind. We zijn heel vaak met onze jongste dochter het bos ingegaan. Mijn vrouw (Karin de Rooy) heeft veel foto’s gemaakt, bijna allemaal uit de hand.”

Certificaat

Het boek is op een passend moment verschenen. Het gebruik van Nederlands hout neemt namelijk snel toe. “Staatsbosbeheer (SBB) is een nieuwe weg ingeslagen, heeft contracten opengebroken, bossen gecertificeerd en per product geinteresseerde bedrijven gezocht”, aldus Fraanje. “In 1998 kwam nog maar een procent van de consumptie in Nederland van duurzaam bosbeheer. Dat is nu ongeveer drie procent. Het streven is naar 25 procent in 2006. Volgens de overheid had in 2000 al honderd procent uit duurzaam bos moeten komen. Ook zou er dan een verbod zijn op tropisch hout, maar dat is er nog steeds niet. Je hebt bijna nergens tropisch hout voor nodig. Europa beschikt over voldoende hout voor de bouw.”

Het certificaat waar Fraanje op doelt is van het Forest Stewardship Council (FSC). Dat is op het moment het meest betrouwbare certificaat voor duurzaam bosbeheer. Als het aan Fraanje ligt, wordt het vanzelfsprekend om alleen Europees hout te gebruiken, voorzien van FSC-keur. Nog mooier is het, als de houtsoorten uit zijn boek weer terugkomen. In een bijlage staan adressen van leveranciers.

‘Natuurlijk bouwen met hout’, uitgeverij Jan van Arkel Utrecht, f. 89,90 (ISBN 90 6224 3509).

Reageer op dit artikel