nieuws

Minderheidsbelang in Bouwfonds is riskant

bouwbreed

den haag – Het grote risico dat de ‘kritische’ gemeenten momenteel lopen, is dat zij met een minderheidsbelang in Bouwfonds blijven zitten.

ABN Amro doet in principe het bod op het Bouwfonds gestand als zij op 14 januari 85 procent van de aandelen bezit. De bank heeft overigens al laten weten desnoods met minder genoegen te nemen.

Volgens een woordvoerder van Delft hebben de betrokken gemeenten in deze netelige kwestie nog altijd geen standpunt ingenomen. “Zij beraden zich of dat gezien een mogelijk minderheidsbelang toch wenselijk is”, aldus deze zegsman.

Volgens analist Gietman van HSBC Securities is een dergelijke situatie verre van ideaal. Zo zijn de gemeenten die besloten hun belang aan te houden afhankelijk van grootaandeelhouder ABN Amro voor het uitkeren van dividend. In de praktijk komt het erop neer dat ABN Amro kan besluiten het dividend de eerste jaren volledig te herinvesteren in het bedrijf. In dat geval hebben de overige aandeelhouders het nakijken. Gietman wijst er voorts op dat de ervaring leert dat het knap lastig is later een hoger of gelijk bod te krijgen op de aandelen die niet in eerste instantie bij de koop waren betrokken.

De gemeenten waren het er al over eens dat Bouwfonds te klein is om zelfstandig een krachtige (buitenlandse) groei te realiseren. Een sterke partner, die al beschikt over de nodige buitenlandse netwerken, is nodig voor de verdere ontwikkeling van Bouwfonds.

Analist Luchtenveld van MeesPierson wijst erop dat autonome groei ‘er voor het Bouwfonds voorlopig niet in zit’. ABN Amro verwacht vooral een winststijging via synergievoordelen. En dan nog slechts van twee tot drie procent.

Volgens Luchtenveld zou ABN Amro het bod wel eens kunnen terugtrekken zodra de gemeenten ‘al te moeilijk doen’. “En in plaats daarvan besluiten elders op een makkelijkere manier rendement te verkrijgen voor de investering van 2,7 miljard gulden.”

Een woordvoerder van zakenbank Kempen en Co, die de transactie begeleidt – en die eerder de onderhandse handel onderhield van de aandelen Bouwfonds – stelt dat de gemeenten in deze situatie wel een verhoogd risico lopen. “Maar het ondernemingsbelang staat voorop. Er zal dus wel rekening worden gehouden met de minderheidsaandeelhouders.”

Sinds 1996 is ook een klein gedeelte (aandelen B) op de markt voor verkoop aan derden. Zakenbank Kempen geeft te kennen dat van die mogelijkheid door derden geen gebruik is gemaakt. “Alleen gemeenten onderling hebben gehandeld. Partijen van buitenaf toonden te weinig animo.”

Uiteindelijk kunnen gemeenten hun restbelang, mochten ze achteraf toch besluiten te verkopen, alleen aan elkaar of aan ABN Amro kwijt. Het is zeer de vraag of de bank in dat geval bereid zal zijn om dan ook nog ruim zeshonderd gulden per aandeel op tafel te leggen.

‘Gemeenten worden afhankelijk van grootaandeelhouder ABN Amro’

Reageer op dit artikel