nieuws

Metselprofielplakband

bouwbreed Premium

Nooit meer hannesen met meetlat, potlood en een houten profiel. Metselaars kunnen in het vervolg hun metseldraden precies richten op de lijnen op het speciale plakband dat aan het brein van twee slimme Brabanders is ontsproten.

octrooi nummer: 1008146

uitvinders: Jan Kuijpers en Richard Theunissen plaats: Geldrop

Tijdens een familiefeestje sloegen Jan Kuijpers en Richard Theunissen uit Geldrop eens aan het fantaseren over de vraag hoe ze snel rijk konden worden. De zwagers kwamen tot de conclusie dat je dan eigenlijk een goede uitvinding moet doen. En warempel, na wat brainstormen vonden ze nog wat ook.

Kuijpers had een aannemingsbedrijf en wist uit de praktijk wat een gedoe het vaak is om de goede maatvoering op de metselprofielen aan te brengen. Met een meetlat en een potloodje worden vaak op regelmatige afstanden strepen aangebracht. En dan maar hopen dat de strepen aan beide zijden van het te metselen muurtje even hoog staan, zodat de voegen mooi horizontaal lopen. Bovendien moet na afloop alles er weer afgeschuurd worden, om verwarring te voorkomen bij een volgende metselklus.

Daar moest je eigenlijk een speciale tape voor hebben, bedacht het duo. Een rekvrij en vochtbestendig tape, met strepen op de gewenste afstanden. Eventueel in verschillende kleuren, zodat een tape geschikt is voor het metselen van verschillende baksteenformaten.

Nieuw idee

Zo gezegd, zo gedaan en de slimme zwagers besloten het idee meteen maar te beschermen. De octrooigemachtigde stuitte bij zijn nieuwheidsonderzoek wel op een tape dat in gebruik is bij timmerlieden. Daarop staan nauwkeurig maten en boorgaten afgetekend. Maar dat stond het octrooieren van een metseltoepassing niet in de weg. Evenmin als een Amerikaans patent op een zelfklevend maatband. Toetsing door de bemiddelingsorganisatie voor uitvinders, IDNL in Rotterdam, bevestigde de vermoedens dat het om een nieuw idee ging, waarvoor best wel eens een markt zou kunnen bestaan.

In oktober werd het octrooi gepubliceerd. Maar ruim daarvoor had het duo al contact gelegd met tapefabrikant Aarts in Enschede. Die heeft een aantal monsters toegestuurd, die de twee Brabanders moeten beproeven op bruikbaarheid. Het moet een goede, rekvrije tape zijn, die niet wegspoelt bij een regenbui, ook op verontreinigde oppervlakken goed hecht, maar zich na afloop ook weer gemakkelijk laat verwijderen.

De tape die nog het meest aan de verwachtingen voldoet is een watervaste, linnen variant. Alleen blijkt het nog lastig om die met meerdere kleuren te bedrukken, voor verschillende baksteenformaten. Misschien zijn Kuijpers en Theunissen daardoor gedwongen meerdere tapes op de markt te brengen en dat kan het commerciele succes weer in de weg staan. Ondertussen hebben de zwagers ook al voorzichtig een bekende mortelfabrikant gevraagd of die de distributie voor zijn rekening wil nemen.

Ad Tissink

Reageer op dit artikel