nieuws

MAN begint nieuw boekjaar goed

bouwbreed

munchen – Het Duitse concern MAN realiseerde in juli en augustus voor ruim 4,2 miljard gulden aan bestellingen. Deze twee maanden markeren het begin van het nieuwe boekjaar. De omzet steeg met 2 procent tot 3,1 miljard gulden. De toename komt vooral voor rekening van het onderdeel bedrijfsvoertuigen. Het totale orderbestand beloopt zo’n 20 miljard gulden; 6 procent meer dan in het afgelopen boekjaar.

In het afgesloten boekjaar 1998/1999 kreeg MAN bij de afzet van fabrieksinstallaties nog te maken met de gevolgen van de crises in Azie, Rusland en Zuid-Amerika. Met uitzondering van de industriele dienstverlening en de staalfabricage steeg de orderontvangst met 6 procent. De toestand in Azie en Latijns-Amerika stabiliseert zich in het lopende boekjaar. De economie van de Verenigde Staten blijft op een hoog niveau. West-Europa en dus ook MAN zullen daarvan profiteren. Het concern stelt dat de goede resultaten de juistheid van de bedrijfsstrategie bevestigen. Bedrijfsonderdelen presenteren zich zelfstandig op de markt. Een kleine houdermaatschappij brengt het geheel in een portefeuille samen en voert een centraal (financieel) toezicht.

Vrachtwagens

In het afgelopen boekjaar ontving het onderdeel bedrijfsvoertuigen 2 procent meer opdrachten dan in de voorgaande periode. Het totaal beliep ruim 10,9 miljard gulden, hetgeen overeenkomt met 55.100 voertuigen waarvan 51.100 vrachtwagens. Om en nabij 88 procent van de productie blijft in West-Europa. De Duitse bestellingen bleven op een hoog niveau stabiel.

Frankrijk, Italie en Spanje lieten een groei zien. Ook de resultaten in Centraal- en Oost-Europa stelden tevreden. De omzet steeg daardoor met 9 procent tot zo’n 10,8 miljard gulden. MAN verkocht in het afgelopen boekjaar ongeveer 45.000 vrachtwagens in West-Europa; 7000 meer dan in de voorgaande periode. Het marktaandeel nam met 0,2 procent toe tot 13,7 procent. Het Duitse marktaandeel beloopt 25 procent.

Het aantal bestellingen voor inbouwdieselmotoren steeg met 5 procent tot een waarde van zo’n 2,1 miljard gulden. De omzet van dit bedrijfsdeel nam met 5 procent toe tot ruim 2,2 miljard gulden.

De vooruitzichten voor het lopende boekjaar zijn evenwel niet florissant. De vraag naar scheepsmotoren en naar stationaire motoren voor energiecentrales blijft klein. Tijdens het afgelopen boekjaar kon MAN de teruggang compenseren met twee omvangrijke opdrachten voor drijvende energiecentrales. Het resultaat bleef met 81,3 miljoen gulden zo’n 50,8 miljoen gulden beneden de opbrengst van de voorgaande periode.

Euro-3

Met de ontwikkeling van de Euro-3-motoren loopt MAN vooruit op mogelijk wettelijke verplichtingen voor schonere dieselmotoren. Met hetzelfde doel werkt het concern verder aan waterstof- en gasmotoren en aan brandstofcellen. Aan onderzoek en ontwikkeling van motoren gingen in het afgelopen boekjaar ruim 362 miljoen gulden op.

In totaal reserveerde MAN voor deze activiteiten zo’n 932 miljoen gulden; 7 procent meer dan in de voorgaande periode. Daarvan kwam 726 miljoen gulden uit eigen middelen. De rest kwam door middel van opdrachtgebonden onderzoek binnen. Om en nabij 60 procent van de gelden gaat op aan nieuwe ontwikkelingen. Het restant ging op aan ‘nazorg’ van bestaande producten. De afdelingen onderzoek houden 3644 mensen aan de slag.

Reageer op dit artikel