nieuws

Machinist verplicht tot visuele controle Ladders en trappen beklimmen aan banden

bouwbreed Premium

zoetermeer – Met de invoering van een personenlift op kranen waarvan de klimhoogte meer is dan 30 meter, wordt tevens de plicht tot inspectie van de kraanmast door de machinist ingevoerd. Verder vervalt de klimvergoeding, voor zover machinisten die krijgen.

De controleverplichting van de machinist is tijdens de onderhandelingen over de machinistenliften naar boven gekomen, omdat normaal gesproken de machinist tijdens zijn klim naar boven welhaast als automatisme de kraanmast controleert. Als hij per lift of transportplatform naar boven gaat, wordt gevreesd dat dit automatisme verdwijnt. Vandaar dat is afgesproken dat de machinist conform de eisen van de kraanfabrikant de mast moet controleren. Daarbij gaat het vooral om vitale onderdelen als bouten en krans.

Daarnaast krijgen kraanmachinisten soms een vergoeding voor de extra uren die benodigd zijn om naar respectievelijk uit de cabine te klimmen. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het erover eens dat een dergelijke vergoeding kan vervallen als er werkelijk een lift is.

De Bouw- en Houtbond FNV is tevreden over de afspraken. Oorspronkelijk stond in de cao de verplichting om een transportplatform aan te brengen voor kranen die na 1993 waren gebouwd. Die verplichting is uitgebreid tot oudere kranen om valse concurrentie te voorkomen.

Vorig jaar zomer nog kondigde de bond aan een nalevingsactie te starten. De werkgevers kregen toen tot 1 januari 1999 de tijd om alsnog aan de cao-verplichting te voldoen. De actie is wel voorbereid, maar niet gestart in verband met de onderhandelingen die liepen en vanwege het ontbreken van een Algemeen Verbindend Verklaring van deze cao-bepalingen.

Personenliften

Behalve afspraken over machinistenliften zijn ook afspraken gemaakt over gebruik van personenliften bij bouwwerken hoger dan 15 meter. Doel hiervan is de beperking van de de fysieke belasting van werknemers als gevolg van trappen lopen en ladders klimmen.

Voor gebouwen waarvan de hoogste verdiepingvloer tussen de 15 en 25 meter ligt, vervalt de verplichting van een personenlift als er op een tussenliggende verdieping schaft- en toiletvoorzieningen zijn aangebracht.

In een brief aan leden laat VGBouw weten zich er sterk voor te maken dat individuele werkgevers zich ook aan de uitkomsten van de onderhandelingen zullen houden.

Reageer op dit artikel