nieuws

Maasplassen ernstig vervuild

bouwbreed Premium

maastricht – De bodem van twee van de elf Maasplassen in Limburg is ernstig vervuild.

Sanering is urgent, zo blijkt uit een waterbodemonderzoek dat Grontmij Advies en Techniek uitvoerde in opdracht van de provincie. Volgens Grontmij is de ernst van de bodemgesteldheid in de plassen De Slaag en De Zuidplas bedreigend voor de mens en het ecologisch systeem. GS noemt de verontreiniging ‘Maaseigen’.

“Sanering is niet opportuun zolang geen inzicht is in het stoppen van de verontreinigingen bij de bron”, zegt een woordvoerder van de provincie. Gezien de diepte van de plassen is, volgens het provinciaal bestuur, contact van mensen met het vervuilde slib uitgesloten.

Reageer op dit artikel