nieuws

Luchthaven in Noordzee lijkt buitengewoon onwaarschijnlijk

bouwbreed

den haag – De bouw van een vliegveld in zee lijkt onwaarschijnlijk. Gezamenlijke onderzoeken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, Economische Zaken en Financien hebben uitgewezen dat er sprake is van een financieel gat van tussen de 13 en 26 miljard gulden.

Voor dit bedrag, dat groter wordt naarmate de omvang van het eiland toeneemt, kan geen dekking worden gevonden door middel van exploitatie van de nieuwe luchthaven en verkoop van gronden van het oude Schiphol. Ook zou sprake zijn van te veel vogels, en dus een gevaar voor de vliegtuigen als wordt gekozen voor een plek binnen twintig kilometer uit de kust. Een vestiging op grotere afstand levert juridische problemen op.

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigde gisteren dat de resultaten van een groot aantal onderzoeken bekend is, maar wilde daar inhoudelijk geen mededelingen over doen. Hij waarschuwde wel voor het trekken van voorbarige conclusies. “We gaan nu alle voor- en nadelen op een rij zetten. Op basis daarvan moet het kabinet beslissen. Een eiland in zee is erg duur, maar dat weten we al lange tijd. Minister Netelenbos van Verkeer heeft gezegd dat het vanwege de hoge kosten moeilijk wordt, maar daar staat tegenover dat haar collega Pronk van VROM meent dat het wel erg veel milieuwinst oplevert.”

Het is de bedoeling dat het kabinet op 17 december een standpunt inneemt over de toekomst van de luchtvaart. Grote vraag is of dan ook de weg naar een eiland in zee wordt geopend. Tijdens dit beraad moeten ook de milieunormen voor het huidige Schiphol worden vastgesteld.

Milieubeweging

Minister Netelenbos betreurt het dat de milieubeweging uit het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol is gestapt, en dus het overleg hierover met de rijksoverheid heeft gestaakt. Ze vindt het besluit voorbarig. Nieuwe, gelijkwaardige milieunormen zijn volgens de bewindsvrouw het uitgangspunt voor de groei van Schiphol en niet het aantal vliegbewegingen, zoals Milieudefensie en Natuur en Milieu volgens de minister hebben gesuggereerd.

De milieubeweging meent dat ze niet serieus wordt genomen. Ze vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet al op 17 december een besluit neemt over de toekomst van de luchtvaart, terwijl het TOPS heeft aangegeven in februari met een advies te komen.

Telefonisch

Hoewel Netelenbos gisteren op de radio verkondigde dat zij hierover overleg heeft gevoerd, maakte voorzitter Van der Vlist (voormalig gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland) van het TOPS onmiddellijk daarna bekend dat dat overleg niets meer is geweest dan de telefonische mededeling dat het kabinet niet op het advies zou wachten. Hij verklaarde vervolgens begrip te hebben voor de stap van de milieubeweging.

Reageer op dit artikel