nieuws

Kamer ziet uitbreiding van steden als onvermijdelijk

bouwbreed

den haag – De politiek ziet verdere verstedelijking als onvermijdelijk. De meningen lopen echter uiteen of dat in de vorm van nieuwe steden moet. Cobouw peilde de meningen van de Kamerleden van de vijf grote partijen, die tevens deel uitmaken van de werkgroep die de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voorbereidt.

De Tweede Kamer buigt zich maandag over Startnotitie, de voorloper van Vijfde Nota. Ruimtelijke ordening inclusief grondpolitiek en handhaving staan hoog op de politieke agenda.

CDA-Kamerlid Leers ziet wel wat in een nieuw stad in het Groene Hart. “Maar alleen om verdere versnippering te voorkomen. Ik moet er niet aan denken dat de tendens van ‘witte schimmel’ zich voortzet in ons land.”

Het Kamerlid vraagt zich echter af wat er gebeurt met de ideeen over de compacte stad en de corridordiscussie. “In de definitie corridor is vaagheid troef. Maar we moeten terug naar de basis van knooppunten langs belangrijke vervoersassen.”

Raket

Leers zal in de Kamer tijdens de behandeling van de Startnotitie pleiten voor een sterkere rol van de provincie bij het handhaven en sturen van de ruimtelijke ordening. Daarmee zit hij op een lijn met GroenLinks.

Kamerlid I. van Gent komt zelfs met een eigen plan om ‘kletsen om te zetten in actie’. Zij wil de grondpolitiek en de instrumenten voor handhaving van de ruimtelijke ordening regelen, voordat het politieke gesteggel over de Vijfde Nota losbarst.

Van Gent voelt niets voor de ontwikkeling van nieuwe steden. “Ik ben zeker niet voor een tweetrapsraket met nieuwe steden en uitbouwen van bestaande kernen. Laten we eerst kijken naar de mogelijkheden om bestaande steden opnieuw in te richten.” Wel is zij tevreden dat de corridorgedachte wordt losgelaten.

Vaag

Dat is iets waar N. Verbugt van de VVD zich juist heel boos over maakt. Zij stoort zich aan minister Pronk die de discussie over het begrip corridor zo heeft laten verslonzen dat de term moet worden geschrapt. “Hij had vaagheid kunnen voorkomen door een duidelijke definitie te formuleren. Dat heeft hij verzuimd, terwijl het volgens het regeerakkoord juist zijn opdracht in het regeerakkoord is het begrip corridor in te vullen.”

Aan uitspraken over eventueel nieuw aan te wijzen steden waagt het VVD-Kamerlid zich niet. “Ik wacht wel af.” Ze voelt wel enige sympathie voor de mogelijkheid van Schiphol-stad, maar is wel benieuwd naar de financiele onderbouwing van zo’n ontwikkeling.

Schiphol-stad vindt D66-Kamerlid Ravestein juist geen optie, want

haar partij is tegen een vliegveld in zee. Ze denkt dat het helemaal niet nodig is om nieuwe steden aan te wijzen. “Kijk maar eens hoeveel tijd en moeite het groeikernen als Almere en Zoetermeer heeft gekost een beetje sfeer te krijgen.” Ravestein kan zich wel goed voorstellen dat een paar middelgrote steden – die al een historische kern hebben – de ruimte krijgen om verder te groeien. Die zouden wat haar betreft niet in eerste instantie in de Randstad liggen.

Clustersteden

PvdA-Kamerlid Duivesteijn zoekt de oplossing voor ruimtedruk in nog een andere richting: “Ik denk dat een hele nieuwe stad niet nodig is, maar ik voel wel voor verdere verstedelijking. Laten we gebieden als Enschede-Hengelo, Den Haag-Rotterdam en Arnhem-Nijmegen verder verstedelijken. Dergelijke clustersteden moeten dan echte steden worden met een eigen identiteit. Laten we dan ook ophouden met Vinex. Dat is toch alleen maar het vergroten van de anonimiteit is.”

Reageer op dit artikel