nieuws

Kamer wil consensus pps-projecten

bouwbreed Premium

den haag – Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van het CDA om eerst politieke consensus te bereiken over de aanleg van infrastructuur, voordat het bedrijfsleven wordt gevraagd of het wil bijdragen in de kosten.

VVD, SGP en GroenLinks hebben een motie van CDA-Kamerlid Leers ondertekend waarin de regering wordt gevraagd het initiatief te nemen om te komen tot een toetsingskader waaraan publiek-private projecten moeten voldoen.

Tijdens de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat betoogde Leers deze week dat publiek-private samenwerking moeilijk van de grond komt, omdat hiervoor altijd projecten worden uitgekozen waarvoor de overheid zelf geen geld heeft en waarover ook geen politieke overeenstemming bestaat.

De A4 Midden-Delfland noemt hij als het grote voorbeeld hiervan. Nadat PvdA en D66 er bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar voor zorgden dat het geld voor het stukje snelweg naar andere projecten ging, nodigde minister Netelenbos het bedrijfsleven uit hiervoor initiatieven te ontwikkelen. Een consortium kwam met een plan, maar vervolgens bleek vlak voor het zomerreces dat de Tweede Kamer zeer verdeeld is over de vraag of het stuk weg er wel moet komen.

Omdraaien

Leers wil nu de volgorde omdraaien. Eerst bepaalt de Tweede Kamer of ze een infrastructurele voorziening wenst en pas daarna wordt het bedrijfsleven uitgenodigd met private plannen te komen.

Minister Netelenbos toonde zich niet blij met de motie van het CDA-Kamerlid. Ze meent dat er al een toestingskader ligt en verwijst ook naar het interdepartementale kenniscentrum dat is opgericht om publiek-private samenwerking van de grond te krijgen. Zij beriep zich bovendien op de eigen verantwoordelijkheid van de regering en wil dus zelf het moment bepalen waarop ze het bedrijfsleven benadert.

Leers en dus ook een meerderheid in de Kamer denken er anders over. Zij willen voorkomen dat het bedrijfsleven gefrustreerd raakt door de houding van de politiek. Dat risico is volgens Leers aanwezig als het met alle projecten zo loopt als met de A4.

Reageer op dit artikel