nieuws

Internet helpt bij vragen over geld en inzet producten

bouwbreed

Bij beslissingen over bouwproducten en investeringen in nieuwbouw kunnen Internet-applicaties behulpzaam zijn. Op ‘kennis-sites’ is een grote hoeveelheid expertise verzameld.

De verwerking van kit in de bouw is een ondergeschoven kind. Althans, dat vinden de kitverwerkende bedrijven zelf. Te laat in het bouwproces wordt vaak nog een beroep op hen gedaan, waardoor hun expertise niet optimaal kan worden benut of, erger nog, de kit niet goed kan worden aangebracht.

Van dilitatievoeg via aansluitvoeg naar beglazingsvoeg: zorg ervoor dat je bijtijds in de bouwplanning rekening houdt met het kundig laten aanbrengen van deze verbindingen. Dan weet je zeker dat het straks niet gaat lekken in die computerruimte, bijvoorbeeld.

Sinds kort is er op het Internet een hulpmiddel beschikbaar dat helpt bij het nemen van de juiste en neutrale beslissing over de soort kit.

Stel: u bent architect, of bestekschrijver. En u houdt zich aan het hierboven gegeven advies bijtijds te bepalen waar en wanneer een deskundige kitverwerker nodig is. Dan belt u niet zoals vroeger naar de Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende bedrijven (NVK) in Alkmaar voor een objectief advies, maar logt u in op haar website (www.nvk.nl) en laat u leiden door de ‘KitWizard’ (in de rubriek ‘Alles over kit’).

Ergernis

De wordingsgeschiedenis van de KitWizard is typerend voor een in potentie succesvolle Internet-toepassing. Want zowel van vraag- als van aanbodzijde bestond onvrede over de telefonische manier van informatie-inwinning. Die werd altijd doorgeleid naar een van de leden van de NVK. Daardoor kreeg de vrager het idee niet neutraal te worden geadviseerd en ergerde de aanbieder zich vaak aan de onvoorbereide vragen.

“We wilden de vragensteller kunnen dwingen zijn vraag duidelijker te formuleren”, vertelt Pim de Ridder, secretaris van de NVK. “Dat kon alleen door hem stap voor stap door de verschillende mogelijkheden te leiden.” En dat bleek heel goed in een standaard beslissingsboom te vatten zoals de KitWizard nu geworden is.

Uiteindelijk komen er geen productadviezen uit, maar een lijstje met kitverwerkers en leveranciers die per e-mail te benaderen zijn. De Ridder: “Die e-mail is deels vooringevuld met alle aspecten die zojuist in de KitWizard zijn ingevoerd. Zo voorkom je ‘stomme’ vragen en kan de specialist of fabrikant direct bepalen wat nodig is. Er is bewust gekozen voor dit contact tussen afnemer en kitverwerker, omdat we daarmee de neutraliteit beter konden waarborgen dan bij het laten genereren van merk- en productnamen. Je ziet nu dat de gebruiker van de KitWizard een e-mail rondje maakt langs alle bedrijven die in zijn selectie staan; hij kan vervolgens zelf beslissen met wie hij in zee gaat.”

Een derde optie om het advies via de NVK te laten lopen is nog wel opgenomen aan het einde van de applicatie, maar volgens De Ridder maakt bijna niemand daar gebruik van. Naast de genoemde architect en bestekschrijver behoren overigens ook de uitvoerder en de onroerend goedbeheerder tot de doelgroep.

Toegankelijk

De KitWizard startte vlak voor de bouwvak binnen het besloten IntraBouw. Sinds de opening van BouwOnline begin oktober is de NVK-site voor iedereen met een Internet-aansluiting toegankelijk. Dat heeft het aantal bezoeken flink opgeschroefd, vertelt De Ridder: “Het gebruik van de KitWizard valt mij niet tegen, zij het dat je nu ook vragen van consumenten krijgt die ons per e-mail vragen hoe ze de zwarte uitslag op de kit langs hun badrand weg kunnen krijgen.”

De website is uitgevoerd in de standaard cascosite-vormgeving voor verenigingen die IntraBouw aanbiedt: simpel maar doelmatig. Daarmee heeft de NVK al haar dertig leden een IntraBouw-abonnement kunnen geven en gebruikt zij de site ook voor interne communicatie. Zo is er een ‘Bestuurskamer’ die alleen voor bestuursleden toegankelijk is. De doelmatigheid geldt ook voor de ingebouwde Kitwizard: het werkt, maar die saaigrijze achtergrond was bij mijn weten allang uitgebannen op het hedendaagse web? En hoe eenvoudig is het te veranderen in fris wit!

“Ik denk dat onze doelgroep meer baat heeft bij een werkende toepassing dan bij een flitsende vormgeving”, stelt De Ridder nuchter vast.

Parap

Van een laboratoriumsituatie lijkt nog sprake bij het project met de ondoorgrondelijke naam ‘Parap’ van de TU Delft, faculteit voor Bouwkunde.

Het gaat om een kleine Java-applicatie die je binnen korte tijd op je systeem hebt staan en die je als projectontwikkelaar in staat stelt snel uit te rekenen wat een extra etage op een gepland kantoorgebouw kost. Oorspronkelijk is de applicatie ontwikkeld om te demonstreren hoe de kostenmodelleertechniek van de faculteit op Internet werkt. Maar zij ontwikkelde zich tot een bruikbaar gereedschap voor het daadwerkelijk voorspellen van budgetten voor kantoornieuwbouw. De makers claimen dat zij kan worden ingezet om bijvoorbeeld aannemersoffertes te vergelijken.

Heel eenvoudig kun je er de locatie (in Nederland of enkele andere Europese landen), aantal werkplekken, breedte van het gebouw, afwerking van facade, en het verwarmingssysteem kiezen. Een spreekwoordelijke druk op de knop en je hebt een calculatie van de bouwkosten. Zo kun je in elke fase van de voorbereidingscyclus de financiele consequenties berekenen: dit kan uitgroeien tot een uitermate handig hulpmiddel (bereikbaar via www.bouwonline.nl, ‘Kennis’, ‘Kennissites’: Parap).

Pieter van Scherpenberg, publicist over automatiseringsvraagstukken, scherpen1103netland.nl –

Reageer op dit artikel