nieuws

Hogere rente kan koopmarkt inperken

bouwbreed

den haag – De Europese Centrale Bank (ECB) besluit op 4 november de tarieven voor de kortetermijnrente al dan niet te verhogen. In oktober liet de bestuursraad van de ECB al weten dat, als de rente verandert, alleen aan een stijging valt te denken.

Gebeurt dat inderdaad, dan noemt het Centraal Planbureau (CPB) in Den Haag een hogere hypotheekrente niet onmogelijk. Als gevolg daarvan kan het aantal gegadigden voor een koopwoning dalen. Tegelijk zal de interesse voor een kwalitatief mindere koopwoning toenemen. Volgens het CPB leert de praktijk dat een hogere rente weinig invloed heeft op investeringen.

De raad van de ECB kon het er nog niet over eens worden of de wijziging eind dit jaar of begin volgend moet plaatsvinden. Vooralsnog zijn er te weinig aanwijzingen dat op middellange termijn met inflatie valt te rekenen en dat de prijsstabiliteit in gevaar komt. Mocht het tot een stijging komen dan beloopt die volgens financiele kringen 0,25 tot 0,50 procent.

In april verlaagde de ECB de rente van 3 naar 2,5 procent. Hiermee wilde de bank de zogeheten deflatie bestrijden. De stap moest de stabiliteit op de markten bestendigen en een dreigende wereldwijde recessie pareren. Het gevaar voor het laatste lijkt inmiddels geweken.

In een recente studie keek de ECB naar de verhouding tussen de vraag naar geld in een economie, de nominale rente voor de korte- en de lange termijn en de inflatie. De berekeningen geven aan dat een hogere rente voor de korte termijn de vraag naar geld vergroot.

Hetzelfde gebeurt wanneer de inflatie daalt. Alleen een hogere rente voor de lange termijn beperkt de vraag naar geld. In financiele kringen doet de verwachting de ronde dat een verhoging van de rentetarieven voor de korte termijn contraproductief uitvalt.

Reageer op dit artikel