nieuws

GS Brabant perken winning bouwzand in

bouwbreed

den bosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen in het streekplan geen nieuwe wingebieden voor beton- en metselzand opnemen. De provincie moet 21 miljoen ton leveren aan de landelijke taakstelling van 170 miljoen ton. Brabant denkt met functionele ontgrondingen en regionale winningen aan de taakstelling te kunnen voldoen. Het college vraagt de statencommissie voor milieu, natuur en landschap advies te geven over de notitie Uitvoering taakstelling beton- en metselzand. GS vinden dat het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen van het Rijk te weinig ingaat op een duurzame grondstofvoorziening. De landelijke overheid zou er volgens Brabant goed aan doen zich minder te richten op inventarisaties en beleidsuitvoering.

Het college wil verder meer secundaire grondstoffen gebruiken voor ophogingen. In beginsel staat Brabant geen ophoogzandwinning op het land toe, tenzij die volledig een maatschappelijke functie dient. De Noordzee en de rivieren zouden het overgrote deel van het Brabantse ophoogzand moeten leveren.

Reageer op dit artikel