nieuws

Groningen verandert in hoog tempo

bouwbreed Premium

Het Noorden beschikt nog over arbeid, ruimte en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving

De bouw van 110 huur- en 443 koopwoningen, de herstructurering van de wijk Paddepoel Zuid en de bouwplannen voor de Piccardthof. Het is slechts een greep uit het enorme aantal bouwactiviteiten dat Groningen de komende jaren te wachten staat.

Zelfs als daaraan toe wordt gevoegd dat zowel het Martinicomplex als de Martinitoren worden opgeknapt voor een bedrag van 35 miljoen gulden is het plaatje nog niet compleet.

Groningen heeft ambities, zo blijkt uit de Stadsvisie, waarin het college van Burgemeester en Wethouders zijn plannen voor de periode tot 2010 ontvouwt. “Terwijl men in de Randstad duur op een kluitje zit, heeft het Noorden nog de beschikking over arbeid, ruimte en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving”, zo licht het college toe. Daarvan wordt echter veel te weinig gebruik gemaakt, met als resultaat een hoog werkloosheidspercentage.

Burgemeester en Wethouders willen daarin verandering brengen. Het bedrijfsleven moet vaker voor Groningen kiezen. Daarom wordt in de stad op een kilometer van het centrum het nieuwe stadsdeel Europark gebouwd. In dit 45 hectare grote gebied komen onder meer het nieuwe FC Groningenstadion, een nieuw NS-station, woningen, winkels en kantoren. “B en W verwacht dat de ontwikkeling van het Europark van grote economische betekenis zal zijn voor zowel de stad als de regio”, aldus een toelichting van de gemeente.

Om dat te bereiken moet ook flink worden geinvesteerd in de infrastructuur. Groningen moet het liefst zo snel mogelijk een hogesnelheidslijn krijgen, een regionaal net van sneltrams en nog veel meer infrastructuur. “Voor een voldoende bereikbaarheid van de stad voor het autoverkeer en het beperken van het verkeer op het onderliggend wegennet streeft het college naar een optimaal functionerend ringwegenstelsel met ongelijkvloerse kruisingen”, aldus informatie van de gemeente.

De voorkeur van het gemeentebestuur gaat uit naar de ‘C30-variant’. “Deze variant omvat, naast verbeteringen aan de huidige Zuidelijke Ringweg, de aanleg van een verdiept gelegen oostelijke Zuidtangent, deels uitgevoerd als tunnel.”

Het is duidelijk: wie over tien jaar Groningen aandoet, zal moeite hebben om de stad te herkennen.

Mario Silvester

Reageer op dit artikel