nieuws

Forse claim na vertraging asfaltering

bouwbreed Premium

dronrijp/leeuwarden – De Friese ondernemer H. Polstra uit Dronrijp dient een schadeclaim van minimaal anderhalve ton in bij Rijkswaterstaat. Polstra voert als reden aan de vertraging in het asfalteren van de zuidelijke helft van de A31 tussen Dronrijp en Leeuwarden.

Polstra heeft een pompstation langs dit weggedeelte. Hij zegt onevenredige schade te hebben geleden. Een onafhankelijk commissie buigt zich binnenkort over de claim.

Polstra werd vorig jaar per brief door Rijkswaterstaat op de hoogte gesteld van de plannen voor het opnieuw asfalteren van een deel van de A31 over een lengte van vijf kilometer. Dat was nodig vanwege spoorvorming. De werkzaamheden zouden drie tot vier weken in beslag nemen. Het pompstation zou in die periode onbereikbaar zijn, stelde Rijkswaterstaat.

De pomphouder zegt echter tekeningen te hebben gezien waaruit blijkt dat het mogelijk was geweest het station open te houden, “maar dat was gewoon te duur”, vermoedt Polstra.

Normaal risico

Daarop stapte de ondernemer naar een speciaal door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het leven geroepen, onafhankelijke commissie. Zij moest beoordelen of Polstra onevenredige schade zou lijden door de werkzaamheden. De pomphouder zei naar schatting ruim vijftigduizend gulden aan inkomsten mis te lopen.

De commissie wees zijn claim echter af. Er zou sprake zijn van normaal bedrijfsrisico. In het contract dat Polstra met Rijkswaterstaat sloot voor het exploiteren van zijn pompstation staat namelijk dat het Rijk het recht heeft de pomp te sluiten in geval van wegwerkzaamheden.

Polstra dient nu opnieuw een claim in bij deze commissie. Deze keer eist Polstra anderhalve ton, omdat de uitvoering van het werk bijna vijf weken vertraging heeft opgelopen. De kwaliteit van het asfalt voldeed niet aan de normen, waardoor aannemer Koop Tjuchem een pas geasfalteerd weggedeelte moest frezen. Iets wat wel vaker voorkomt, aldus Rijkswaterstaat.

Ook kon Rijkswaterstaat niet duidelijk aangeven wanneer het asfalteren zou beginnen. De startdatum werd een paar keer verschoven, van eind juli tot eind augustus dit jaar.

“In september kwam iemand van Rijkswaterstaat bij de pomp met de mededeling dat ze de volgende week zouden beginnen. Dat vonden we wel heel erg kort dag. De winkel lag nog vol producten. Die konden we wel weggooien”, zegt Polstra. “Verder zitten we natuurlijk ook met de planning voor het personeel.” Hij vindt dat onvoldoende rekening met hen is gehouden.

Zorgvuldig

Volgens K. Tilma, hoofd van de dienstkring Friesland van Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, heeft zorgvuldig overleg plaatsgevonden met Polstra over de gang van zaken. “Het verschuiven van de startdatum is iets waar wij niets aan kunnen doen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden liep het werk ook nog eens uit. Als Polstra vindt dat hij daardoor onredelijk veel nadeel heeft opgelopen, moet hij naar de commissie stappen.”

Polstra heeft de claim inmiddels ingediend. Begin volgend jaar wordt de uitspraak verwacht. Wordt de schade niet toegekend, dan stapt Polstra naar de bestuursrechter.

‘De producten in de winkel konden

we wel weggooien’

Reageer op dit artikel