nieuws

Flevoland investeert in wegen

bouwbreed Premium

lelystad – Flevoland verdubbelt de N302. GS daaraan 1 miljoen gulden Europees geld besteden. Zo wordt de aansluiting met de A6 gereconstrueerd. Ter plaatse van de aansluiting krijgt de N302 per richting twee doorgaande rijstroken. De weg verbindt Lelystad met de A28 ter hoogte van Harderwijk.

Het Europese miljoen was aanvankelijk bedoeld voor de bouw van een aquaduct nabij Harderwijk. De uitvoering hiervan is echter vertraagd. Het geld maakt nu de reconstructie van de A6-aansluiting in 2000 mogelijk. Rijkswaterstaat draagt eveneens financieel bij. De provincie verstrekt in 2001 een extra bedrag van 1 miljoen gulden voor het aquaduct.

Reageer op dit artikel