nieuws

Einde bouwstop Oosterheem in zicht

bouwbreed Premium

zoetermeer – De bouw van de Zoetermeerse Vinex-wijk Oosterheem kan over drie weken beginnen. Dat hopen althans de gemeente en de marktpartijen die bij de Haagse arrondissementsrechtbank om opheffing van de bouwstop hebben gevraagd.

De Bouwcombinatie Oosterheem houdt een schadeclaim voor de gemeente Zoetermeer vooalsnog achter de hand. “Dat moeten we eerst nog eens goed bekijken”, zegt B. Swagerman van Bouwfonds Woningbouw.

Zoetermeer heeft alle bezwaren tegen de bouwvergunning voor de eerste duizend woningen op de bouwlocatie Oosterheem ongegrond verklaard. Hiermee is in de visie van het gemeentebestuur het juridische obstakel weggenomen dat ruim zes weken geleden door de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag was opgeworpen.

Vier dagen voor het slaan van de officiele eerste paal door minister Pronk besliste de rechtbankpreseident dat de bouw niet mocht beginnen. Hij besloot hiertoe naar aanleiding van bezwaren van drie omwonenden van de toekomstige woonwijk. De drie vonden dat de gemeente onvoldoende aandacht heeft geschonken aan zaken als de ontsluiting van de nieuwbouwwijk en de groeimogelijkheden van de bedrijven.

Uit de motivering van de rechter bleek dat deze bezwaren niet gegrond waren. Tegelijkertijd vond de rechtbank wel dat de door Zoetermeer afgegeven bouwvergunning onvoldoende was gemotiveerd op het gebied van de milieueffectrapportage (mer). Wethouder G.M. Smid: “Het kwam erop neer dat we niet goed duidelijk hebben gemaakt waarom we de bouwvergunning hebben afgegeven voordat de mer-procedure was afgerond.”

Zorgvuldig

Burgemeester en wethouders hebben deze week de ingediende bezwaarschriften afgewezen. Door dit collegebesluit is voldaan aan de opdracht van de rechter. In de praktijk betekent dit dat de bouw over zes weken kan beginnen. Zowel de marktpartijen als de gemeente willen die volledige termijn niet ‘uitzitten’. Daarom hebben zij bij de rechtbank een verzoek tot opheffing van de bouwstop ingediend. Over een week of drie is er dan uitsluitsel. “We winnen daar toch wat tijd mee”, aldus Smid.

De Zoetermeerse wethouder weigerde in te gaan op de vraag of de wekenlange vertraging nu de schuld van de gemeente is geweest. “Dat kan je zo niet stellen.” Feit is wel dat marktpartijen regelmatig hun ongerustheid hebben geuit over de juridische strategie van het gemeentebestuur.

D. Swagerman van Bouwfonds Woningbouw zegt namens de marktpartijen nog niet te weten hoe hoog de schadepost zal zijn. Eerder meldde K. van Bohemen woordvoerder van de Bouwcombinatie in deze krant dat de rekening tot “enkele tonnen” zal oplopen.

Reageer op dit artikel