nieuws

Dubo: we weten het wel, maar we doen het niet ùNIPO-enquete geeft ontluisterend beeld van duurzaam bouwen ùHelft van aantal ondervraagden bouwt nooit duurzaam

bouwbreed Premium

den haag – Duurzaam bouwen (dubo) is een regelrecht fiasco. Op bijna geen enkel onderdeel komen de verwachtingen overeen met de werkelijkheid. Dat is de uitkomst van een enquete die marktonderzoekinstituut NIPO voor de tweede keer in iets meer dan een jaar heeft gehouden in opdracht van deze krant.

Vergeleken met de vorige peiling heeft duurzaam bouwen aan bekendheid gewonnen. Daar staat, opmerkelijk genoeg, tegenover dat het aantal aannemers en architecten dat dubo toepast, terugloopt.

NIPO ondervroeg zeventig architecten, werkzaam bij kleine en grote bureaus (meer dan vijf werknemers). Daarnaast werden 150 aannemers geinterviewd, verdeeld over kleine (een tot vier personen), middelgrote (vijf tot negentien medewerkers) en grote bedrijven (meer dan twintig werknemers). De uitkomsten zijn representatief voor alle aannemers en architecten.

Tussen november 1998 en november 1999 werd aanzienlijk minder duurzaam gebouwd dan in de periode daarvoor. Momenteel werkt de helft (51 procent) van de ondervraagden nooit met dubo en bouwt 45 procent wel eens duurzaam. Van de aannemers en architecten die vorig jaar aan de tand werden gevoeld, liet een minderheid (39 procent) weten nooit duurzaam te bouwen, terwijl de helft (51 procent) er wel mee aan de slag ging.

Vooral bij woningbouw verdwijnt dubo met grote regelmaat. Vorig jaar zei 36 procent van alle geinterviewden dat duurzaam bouwen in woningbouwprojecten ‘vaak tot altijd’ in het bestek werd opgenomen. Dit jaar signaleert minder dan een derde (29 procent) van de ondervraagden dat dubo geregeld in het bestek zit. Daarentegen laat 14 procent weten dat dit zelden of nooit gebeurt. Het is een stijging van vier procent vergeleken met 1998.

Maar ook in de utiliteitsbouw raakt dubo steeds meer op de achtergrond. In 1998 gaf 19 procent van de ondervraagden aan dat duurzaam bouwen altijd in het bouwplan was opgenomen, nu is dat nog slechts 15 procent. Daarentegen zegt 17 procent dat dit zelden of nooit gebeurt, terwijl in 1998 13 procent van de respondenten die mening was toegedaan.

Het beeld wordt nog meer ontluisterend als wordt bedacht dat aannemers en architecten in vergelijking met vorig jaar toch duidelijk beter op de hoogte zijn van het begrip duurzaam bouwen.

Kennisvermeerdering betekent, zo blijkt, niet automatisch dat dubo ook vaker wordt toegepast. Sterker nog, naarmate de kennis toeneemt, daalt het gebruik. “Belangrijkste reden die wordt opgegeven voor het niet zelf aan een duurzaam bouwproject te hebben meegewerkt, is dat daartoe nooit opdracht werd verstrekt”, concludeert NIPO.

Reageer op dit artikel