nieuws

Dubo Centrum gaat zich richten op kleine aannemers Directeur Heemrood: Bij installateurs moet omslag plaatsvinden

bouwbreed Premium

utrecht – “Ik ben optimistisch over de penetratiegraad van duurzaam bouwen. Toch maak ik me niet de illusie dat dubo ooit honderd procent wordt ingevoerd. Maar met negentig procent ben ik ook heel tevreden.” Dat zegt Hans Heemrood, directeur van het Nationaal Dubo Centrum (NDC).

Dat opdrachtgevers duurzaam bouwen in de weg staan, zoals dr.ir. Bossink eerder in deze krant constateerde, heeft Heemrood nog nooit gemerkt. Bossink (zie Cobouw van 25 november 1998): “Aan de kant van de projectontwikkelaar en de aannemer gaat het er grof gezegd om zo weinig mogelijk inspanningen te leveren tegen een zo hoog mogelijke beloning. Hierbij treedt erosie op in de dubo-doelen, want duurzaam bouwen kost meer en vereist een grotere inspanning dan traditioneel bouwen. Het is veel makkelijker te bouwen zoals je dat altijd al gedaan hebt.”

Omarmen

Heemrood brengt daar tegen in dat het bedrijfsleven dubo steeds meer omarmt. “Van de opdrachtgevers streeft 75 tot 90 procent duurzaam bouwen na. De overheid wordt bovendien steeds behendiger om dit samen met marktpartijen door te voeren.”

Bovendien is de directeur ingenomen met het gegeven dat tweederde van de architecten met duurzaam bouwen werkt. En dat 46 procent van de Nederlandse gemeenten in de bestemmingsplannen maatregelen hebben opgenomen om deze bouwwijze te stimuleren.

“Het pakket duurzame stedenbouw is kort voor de zomervakantie beschikbaar gekomen. Als ik zie dat bijna de helft van de gemeenten daar iets mee doet, vind ik dat we in korte tijd veel hebben bereikt. De helft van de gemeenten heeft een dubo-coordinator aangesteld. Er zijn duizend pakketten duurzame stedenbouw afgenomen door overheden en projectontwikkelaars. Ik ben daar tevreden mee, maar ik wil meer.”

Een onderzoek van het ministerie van VROM, de Monitoring Duurzaam Bouwen, wijst uit dat het NDC vaak wordt geraadpleegd. “Met name de infodesk voor de woning- en utiliteitsbouw blijkt een belangrijke bron van informatie te zijn”, zegt Heemrood. Maar deze medaille heeft heel nadrukkelijk een keerzijde: “De helft van de bouwprofessionals maakt er gebruik van met uitzondering van installateurs en aannemers.”

Heemrood meent dat de verklaring te vinden is in de plaats die aannemers en installateurs innemen binnen de ‘bouwkolom’. “De opdrachtgever heeft al uitgezocht welke dubo-maatregelen nodig zijn. Die maatregelen heeft hij in zijn bestek opgenomen en doorgespeeld aan de aannemer. Voor deze is er dus minder reden met onze infodesk contact te zoeken”, verklaart Heemrood.

“Bij de installateurs ligt dat heel anders”, zo vervolgt hij. “Binnen die branche moet een omslag plaatsvinden. Installateurs kunnen geld verdienen met dubo. Denk maar aan het plaatsen van zonneboilers, warmtepompen en vloerverwarming. Die kansen liggen er, maar de installateurs moeten ze dan wel pakken.”

Promoten

Om meer groepen te winnen voor duurzaam bouwen, gaat het Nationaal Dubo Centrum het komende jaar dit bouwsysteem op drie fronten promoten. “We gaan lokale partijen meer bekend maken met dubo. Kleine aannemers, kleine gemeenten zowel als bewoners. Daarnaast gaan we de gww-sector benaderen en aansluiting zoeken bij de stedelijke vernieuwing.”

Reageer op dit artikel