nieuws

Drentse statenfractie kritisch over lightrail Groningen-Assen

bouwbreed Premium

assen – De fractie van de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD) stelt zich kritisch op tegenover de plannen van de provincie Drenthe om 80 miljoen te investeren in een lightrailverbinding tussen Assen en Groningen. De OPD vraagt zich onder andere af of de komst van een dergelijke verbinding wel noodzakelijk is en of er voldoende alternatieven zijn onderzocht.

De OPD stelt deze zaken aan de kaak in een brief aan GS van de provincie Drenthe. In antwoord daarop zegt het college dat de noodzaak er is en dat uit een vorig jaar gehouden onderzoek van Witteveen + Bos Raadgevend Ingenieurs BV blijkt dat de lightrailverbinding de beste oplossing is. Bij de verbinding kan gebruik worden gemaakt van het bestaande spoor tussen Assen en Groningen.

De OPD zegt verder dat ze in een eerder stadium had willen meepraten over de plannen voor de verbinding. Het college stelt dat de statencommissie Ruimte, Groen, Verkeer en Waterstaat al in november 1998 bij de studie naar de ontwikkeling van de verbinding is betrokken.

Het stadsgewestelijk openbaar vervoer, waaronder de lightrailverbinding valt, is kernonderdeel van de regiovisie Groningen-Assen 2030. Het uitvoeringsconvenant is door de Staten ondertekend. Maar ook bij de verdere uitwerking van de plannen, worden de statenfracties betrokken, aldus GS.

De realisatie van de lightrailverbinding staat op de planning voor 2006.

Reageer op dit artikel