nieuws

Computer reinigt baggerspecie

bouwbreed Premium

utrecht – Een computersysteem dat op basis van de gegevens van een partij grond of verontreinigde baggerspecie een reinigingsadvies geeft. De testversie van dit door Novem in Utrecht ontwikkelde systeem wordt in december gepresenteerd.

In opdracht van het ministerie van VROM werkt Novem aan het project binnen het deelprogramma Natte Deeltjesscheiding van Technologie 2000. Het computersysteem wordt opgezet om de milieubelasting van afval te verminderen en de kennis over reiniging en hergebruik van grond en bagger direct toegankelijk te maken.

Ing. A.C.J. Pronk van Novem: “Uit met zware metalen en olie verontreinigde bagger zijn nuttige producten te halen als draineerzand, ophoogzand en beton- en metselzand”.

Veel kennis is opgedaan binnen het deelprogramma natte deeltjesscheiding. Betrokken partijen zijn TU Delft, TNO, Arcadis, AKWA/RIZA, SCG en Novem. Het programma is gericht op reinigers, beleidsmakers, gemeenten, waterschappen en bedrijven.

De gebruiker kan van de partij grond of bagger verschillende parameters invoeren zoals de korrelgrootteverdeling en de concentraties aan verontreinigingen. Aangevuld met eigen wensen ten aanzien van de uitvoer geeft het systeem een reinigingsvoorspelling met de mogelijkheden voor reiniging en hergebruik en de kosten.

Belangrijkste doelstelling van het systeem is om gebruikers inzicht te geven met welke technieken en tegen welke kosten toepasbare producten kunnen worden gemaakt uit verontreinigde afvalstromen.

“Afhankelijk van het percentage zand in de afvalstroom kan het reinigen financieel aantrekkelijker zijn dan storten. Bij reiniging ontstaat door fractiescheiding een partij zand voor hergebruik en een partij slib die na ontwateren wordt gestort”, aldus Pronk.

Voor baggerspecie bestaan nog geen wettelijk verplichte reinigingscriteria zoals voor verontreinigde grond het geval is.

Het computersysteem wordt 14 december gepresenteerd aan de toekomstige gebruikers, waarna eventueel aanpassingen volgen. Het systeem is eind 2000 operationeel.

Niet bekend

Reageer op dit artikel