nieuws

CDA Limburg bepleit selfsupporting wijk

bouwbreed Premium

maastricht – De Limburgse CDA-fractie wil dat de provincie, samen met energiebedrijf Mega-Limburg en een gemeente, een wijk bouwt met die selfsupporting is wat betreft de energievoorziening.

Hiervoor moeten ‘groene energiebronnen’, zoals biobrandstof van mest, koolzaad, wilgen en wind en zonne-energie worden toegepast. Tijdens de behandeling van de begroting 2000 diende de fractie hierover een motie in. Volgens fractievoorzitter M. Hofman kan de provincie op deze manier bewijzen dat serieus wordt gewerkt aan het opbouwen van een alternatief energiebeleid. Milieugedeputeerde C. de Waal heeft echter zijn twijfels over de technische haalbaarheid van zo’n wijk.

Reageer op dit artikel