nieuws

Canadese fabrikant lonkt naar Europa Ambachtelijke productie van deuren voorziet wereldwijd in behoefte

bouwbreed

bolton – Ambachtelijk vervaardigde massief houten deuren. Madawaska Doors uit Bolton in de Canadese provincie Ontario noteert er wereldwijd bestellingen voor. Directeur R. Delmas streeft ernaar het aandeel export aanmerkelijk te vergroten. In het geval van Europa hoopt hij vooral te profiteren van de renovatiemarkt.

Delmas’ bedrijf maakt deel uit van de particuliere exportbevorderingsvereniging Ontario Building Products For Export Association. Deze vereniging telt momenteel 26 leden, waarvan drie overheidsdiensten die de uitvoer steunen.

De fabrikant produceert voor de bovenkant van de woningmarkt. Zo nu en dan wordt ook geleverd voor de zakelijke markt. Het overgrote deel van de productie gebeurt op specificatie van klanten. Die zijn over de hele wereld te vinden. Vaak bestellen die meer dan een deur. Delmas noemt het voorbeeld van een Duitse opdrachtgever die veertien deuren tegelijk bestelde. Diens nota beliep zo’n zevenduizend gulden. Het transport vergde nog eens negenhonderd gulden.

De kosten voor vervoer vallen echter nagenoeg weg. Duitsland staat op het punt een grote afnemer te worden van Madawaska omdat de bondsrepubliek belemmeringen voor producten volgens de Canadese normen wil opheffen. Daarmee lijkt ook de weg naar andere Europese landen vrij, omdat de Duitse normen als de strengste van de EU gelden.

Export

Klant en fabrikant onderhandelen zonder tussenkomst van een vertegenwoordiger of agent. Een eerdere proef met tussenpersonen mislukte, omdat deze volgens Delmas de klant vooral adviseren standaardproducten te nemen. Klantenspecificatie vergt voor hen zoveel tijd dat van de commissie weinig overblijft.

Zodra het contract is gesloten begint Madawaska de productie. Na het gereedkomen voldoet de opdrachtgever voor transport de rekening. Het bedrijf fabriceert dus voor eigen rekening en risico. De onderneming doet dat tot een bedrag van vijftigduizend gulden. Voor grotere orders vraagt de fabrikant een intentieverklaring.

Ruim 40 procent van de productie is voor de export bedoeld. Daarvan gaat zo’n tweederde naar de Verenigde Staten. Welbeschouwd gaat een groter deel aan uitvoer op. Canadese afnemers bestellen ook zelf voor de export. Bijvoorbeeld door deuren mee te sturen met ‘bouwpakketwoningen’.

Een deur naar klantenspecificatie veroorzaakt soms zoveel interesse bij anderen dat het product in het standaardprogramma komt. Te denken valt aan de zogeheten mozaiekdeur; ooit een bestelling om een deur uit resthout te leveren. Balkjes van een soms meer, soms minder gelijke lengte zitten met een messing en groef-verbinding aan elkaar. Een mozaiekdeur kan in beginsel uit om het even welke houtsoorten bestaan.

Reageer op dit artikel