nieuws

Bouw scoort goed in ziektepreventie Hoge investeringen werpen vruchten af

bouwbreed Premium

amsterdam – De bouw geeft per werknemer jaarlijks 930 gulden uit aan de preventie van ziekteverzuim. Dat is 350 gulden meer dan Nederlandse bedrijven gemiddeld hierin investeren. Niettemin acht staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw mogelijk.

De totale kosten inzake arbeidsomstandigheden bedragen naar de beste schatting bijna 1,5 miljard gulden per jaar. Een kleine 60 procent daarvan gaat op aan uitkeringen wao en Ziektewet. De rest is bestemd voor preventie.

Dit blijkt uit het rapport ‘Sectorale kosten van arbeidsomstandigheden in de bouw’ van NIA TNO en Arbouw in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het rapport is door staatssecretaris Hoogervorst aangeboden aan VGBouw-voorzitter Holleman en AVBB-voorzitter Brinkman, tijdens een VGBouw-bijeenkomst over veiligheid.

De onderzoekers tekenen bij dat totaalbedrag aan dat een aantal kosten niet kon worden berekend. De werkelijke kosten kunnen dus nog hoger liggen. Daarnaast zit de bouw met een hoge post uit het verleden, toen de instroom in de wao nog torenhoog uitstak boven het landelijk gemiddelde. Die erfenis verklaart 80 procent van het verschil in kosten per werknemer tussen de bouw en de totale beroepsbevolking.

Gedaald

Wat de preventiekosten betreft, betalen bouwbedrijven gemiddeld 154 gulden aan de arbodienst. Maar liefst 701 gulden per werknemer wordt uitgegeven aan kosten voor interne arbozorg. Aan onderzoek en ontwikkeling spenderen zij 36 gulden, aan kosten voor wetgeving en handhaving, 35 gulden.

De onderzoekers concluderen dat al dat geld vruchten heeft afgeworpen. Het ziekteverzuim is fors gedaald, terwijl de instroom in de wao zodanig is afgenomen dat sprake is van een kleine vermindering van het totaal aantal

wao’ers in de bouw.

Dit betekent niet dat de bouw nu op zijn lauweren kan rusten. “De bouw zal er alles aan moeten doen om de huidige niveaus van verzuim en arbeidsongeschiktheid te handhaven. Met de nieuwe wettelijke regelingen worden de directe kosten voor de bedrijven in de sector anders snel hoger”, waarschuwt het rapport.

Klachten

De onderzoekers bevelen aan vanuit kostenoverwegingen de arbozorg en dienstverlening vooral te richten op klachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten komen het meest voor. Als goede tweede komen psychische aandoeningen en bedrijfsongevallen.

Staatssecretaris Hoogervorst was goed te spreken over de resultaten op het gebied van de arbeidsomstandigheden die de bouw heeft bereikt. “In 1997 heeft de Arbeidsinspectie 32 dodelijke ongevallen in de bouw onderzocht. Vorig jaar waren dat er twintig. En het ziet er tot nu toe naar uit dat die dalende tendens dit jaar doorzet”, aldus de bewindsman.

Toch vindt hij dat er nog teveel ongevallen gebeuren. Vorig jaar werden er bijna 16.000 geregistreerd. “Dit betekent dat een op de twaalf werknemers vorig jaar bij een ongeluk betrokken was. Verdere verbetering moet dus mogelijk zijn”, zei Hoogervorst.

HBW krijgt

Jaap Endtz veiligheidsprijs

HBG-dochter HBW heeft de Jaap Endtz Veiligheidsprijs gewonnen. Staatssecretaris Hoogervorst reikte de prijs uit.

HBW werd gekozen uit negen inzendingen. Behalve HBW werden Ballast Nedam IGB en HBG Utiliteitsbouw genomineerd. Alle drie genomineerden blonken uit in hun aanpak van de hoge werkdruk. Ook scoorden zij een behoorlijke en soms zelfs spectaculaire daling van het aantal ongevallen over de afgelopen jaren, in de meeste gevallen inclusief de ongevallen bij onderaannemers. Volgens VGBouw-voorzitter Holleman hadden 37 bedrijven zich aangemeld voor deelname aan de tweejaarlijkse prijs. Uiteindelijk stuurden maar negen bedrijven het aanmeldingsformulier in.

Holleman wijt dit enerzijds aan tijdgebrek en anderzijds aan de diepgang van de vragen en de eisen die van tevoren aan de deelnemers werden gesteld.

Reageer op dit artikel