nieuws

Bewindslieden willen minder scharrelen in ruimtelijke ordening

bouwbreed

rotterdam – De bewindslieden Van der Ploeg, Netelenbos en Pronk willen voortaan ‘minder scharrelen’ in de ruimtelijke ordening. De komende Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening moet de ontwikkelingen strak sturen en heldere lijnen schetsen voor de toekomstige inrichting van Nederland.

Dat is de belangrijkste uitkomst van een serie debatten die de afgelopen weken in Rotterdam is gehouden op initiatief van staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur. In zijn slotwoord sloot Van der Ploeg zich aan bij een pleidooi dat zijn collega Netelenbos hield voor grotere bevoegdheden van het Rijk. De overheid moet de autonomie in het domein van het ruimtelijke nationale beleid terugveroveren op lokale overheden en private partijen, die grootse plannen al bij voorbaat frustreren vanuit kleingeestig eigenbelang. “Het moet maar eens uit zijn met het kool-, geit-, en polderbeleid”, aldus Van der Ploeg.

Stoer

De stoere conclusie lag overigens niet echt voor de hand, gezien het verloop van de debatten. Want onduidelijk bleef welke visie de bewindslieden nu zo graag in de praktijk zouden willen brengen, als ze er de instrumenten voor kregen. Netelenbos dacht dinsdag nog aan ‘infrastructurele megaprojecten’. Maar Pronk een dag later: “We moeten niet altijd sneller willen.” Ook Van der Ploeg kwam niet veel verder. Hij had ingezet op “een culturele dimensie” voor de Vijfde Nota. Aan het begin van iedere bijeenkomst poneerde hij zes tot zeven, vaak inspirerende, stellingen. Ze bleven vrijwel alle onbehandeld.

De keuze voor Marcel van Dam als moderator voor de laatste avond bleek bovendien de nekslag voor het ambitieuze plan om het over grote, meeslepende ideeen te hebben. De oud-staatssecretaris wilde bij iedere suggestie eerst en vooral horen hoe die moest worden uitgevoerd. Vaak bleek hij het antwoord ook al te hebben: “Ach dat lukt toch niet” of “Dat proberen we al sinds 1955”. (anp)

Reageer op dit artikel