nieuws

Bedrijventerrein Hoogeind II houdt water langer vast

bouwbreed Premium

breda – Het bouwrijp maken van bedrijventerrein Hoogeind II aan de oostzijde van Breda, is begonnen. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt op Hoogeind II, dat wordt ontwikkeld in aansluiting op Hoogeind I. Er worden maatregelen genomen om vervuiling van de ondergrond te voorkomen.

In het watersysteem is uitgegaan van het zolang mogelijk vasthouden van gebiedseigen water. Binnen het terrein zijn alle vormen van natte infrastructuur toegepast. Zowel infiltratie als retentie, het niet direct afvoeren van het regenwater.

Het regenwater komt terecht in geperforeerde buizen, zodat meteen infiltratie naar de ondergrond plaatsvindt. Het overige regenwater wordt via een buizensysteem afgevoerd naar de wadi’s; waterafvoerende elementen in de vorm van holliggende grasbermen van waaruit water langzaam in de bodem kan infiltreren naar het grondwater.

Totaal zijn 25 hectare van het terrein uitgeefbaar, waarvan vijftien door de gemeente Breda en tien door CRA Ontwikkeling BV. Begin december is meer bekend over de toedeling van de kavels.

Het bouwrijp maken gebeurt in twee delen. De werkzaamheden voor het zuidelijk deel zijn in maart 2000 afgerond, die voor het noordelijk deel in juni 2000.

Reageer op dit artikel