nieuws

Architect Ruijssenaars stapt op bij Rijksmuseum

bouwbreed Premium

den haag – De ingrijpende vernieuwing van het Rijksmuseum in Amsterdam zal niet langer door architect prof.ir. Hans Ruijssenaars worden geleid. Wegens verschil van mening met museumdirecteur De Leeuw over de stijl van zijn werk is hij opgestapt. Voor zijn opvolging zal een Europese aanbesteding plaatsvinden.

Sinds 1995, onder de toenmalige directeur Van Os, heeft Ruijssenaars gewerkt aan een masterplan voor een totale vernieuwing, een werk waarmee nog vele jaren en honderden miljoenen zullen zijn gemoeid. Ruijssenaars zelf is niet verder gekomen dan vernieuwing van het souterrain. Hij noemt het “buitengewoon spijtig” dat hij dit “spannende en eervolle werk” niet kan afmaken.

Reden is dat in het onder De Leeuw opgestelde nieuwe beleidsplan voor ‘Het Nieuwe Rijksmuseum’ naar zijn mening sprake van een andere koers. Ruijssenaars: “De Leeuw wil een ander soort allure. Ik was aangetrokken op basis van mijn vernieuwing van het ministeriegebouw van Economische Zaken en Magna Plaza in Amsterdam, maar De Leeuw vond dat werk juist niet mooi. Uiteindelijk ging het om een verschil van smaak.”

Formeel gezien is de Rijksgebouwendienst opdrachtgever. Ruijssenaars: “De Rijksbouwmeester heeft mij altijd gesteund, maar het afgelopen jaar is de situatie onwerkbaar geworden.”

Het bureau Rijksbouwmeester heeft afgelopen zomer een notitie opgesteld over de esthetische uitgangspunten van de restauratie. In overleg met het museum en staatssecretaris Van der Ploeg is een nieuw structuurplan opgesteld, een ruimtelijk en technisch programma van eisen dat diverse ‘oplossingsrichtingen’ bevat. Voor het aanstellen van een nieuwe architect is de Rijksgebouwendienst verplicht, gezien de omvang van het werk, een Europese aanbesteding te houden.

Reageer op dit artikel