nieuws

Afvalstoffenheffing frustreert hergebruik

bouwbreed Premium

Milieuminister Pronk wil het storten van afval ontmoedigen en het milieuverantwoord verbranden ervan bevorderen. Daarom wil hij vanaf 1 januari de heffing op het storten van verbrandbaar afval fors verhogen. Volgens Joek Omtzigt draait hij daardoor het hergebruik van bouw- en sloopafval de nek om.

Het gaat goed met het hergebruik van bouw- en sloopafval. Werd dat vroeger gewoon op stortplaatsen gedumpt, tegenwoordig zorgt men er tijdens de sloop zorgvuldig voor, dat het afval niet vermengd en verontreinigd raakt. Daardoor is een groot deel direct geschikt voor bewerking door puinbrekers voor hoogwaardig hergebruik.

Vervolgens worden uit het resterende materiaal alle bruikbare componenten uitgesorteerd (kunststoffen, ijzer, hout, karton en dergelijke). Een groot deel van dit sorteerafval is ook geschikt voor hoogwaardig hergebruik (ijzer wordt omgesmolten, houtafval gaat naar de spaanplaatindustrie enzovoort).

Van wat er dan nog resteert, is tachtig procent geschikt voor verbranding waarbij elektriciteit wordt opgewekt. Uiteindelijk hoeft nog slechts twintig procent van het restafval te worden gestort.

Dit succesverhaal dreigt echter geen happy end te krijgen. Vanaf 1 januari 2000 wil minister Pronk de afvalstoffenheffing verhogen, waardoor het storten van brandbaar afval extra duur wordt. Dit moet milieuverantwoord verbranden aantrekkelijker maken.

Volgeboekt

In principe een prachtig plan. Echter, feitelijk zijn alle bestaande afvalverbrandingsinstallaties voor de komende jaren al volledig volgeboekt. Sorteerbedrijven die het brandbare restant uit het bouw- en sloopafval voor verbranding willen aanbieden, krijgen daardoor nul op het rekest. Zij worden gedwongen dat afval te storten.

De milieuheffing die Pronk nu wil instellen is echter zo hoog, dat het sorteren gewoonweg te duur wordt. Als gevolg daarvan dreigt nu de situatie, dat het sorteren (en daarmee het hergebruik) ophoudt en dat alle restbouw- en sloopafval meteen rucksichtslos wordt gestort. De milieuheffing dreigt hier dus direct het hergebruik van afval te frustreren.

De Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval (BRBS) van de bouw- en sloopafval-hergebruikers wil dat voorkomen. Daarom moet afval dat resteert na het sorteren met het oog op hergebruik, worden uitgezonderd van de aanstaande ‘hoge’ afvalstoffenheffing. Verder wil de BRBS dat er naast het huidige stortverbod voor herbruikbare afvalstoffen ook een verbod komt op het verbranden van deze afvalstoffen.

J.C.M. Omtzigt, Algemeen voorzitter BRBS

Reageer op dit artikel