nieuws

Afgezonken tunnel Kopenhagen kansrijk

bouwbreed Premium

KOPENHAGEN – Een geboorde oplossing maakt in de besluitvorming rond de aanleg van een haventunnel in de Deense hoofdstad Kopenhagen niet veel kans. Een afgezonken tunnel is niet alleen qua kosten aanzienlijk goedkoper dan een geboorde tunnel, maar is ook uit oogpunt van verkeersafwikkeling en milieu voordeliger.

Dat kan worden opgemaakt uit het technisch rapport, dat door de wegenbeheersdienst is overhandigd aan het verkeersministerie en de gemeente. De haventunnel moet leiden tot een verlaging van de verkeersdruk in de binnenstad en vormt een schakel in het oostelijke deel van een ringwegsysteem, dat nu uitsluitend nog aan de westkant van de stad fungeert. Het tunnelproject staat hoog op de infrastructurele verlanglijst, maar het besluit tot aanleg vergt, gezien de hoge bevolkingsconcentratie rond de locatie en de aanwezigheid van natuur- en cultuurmonumenten, een groot aantal afwegingen.

Tegen die achtergrond schetst de wegenbeheersdienst drie opties: een geboorde tunnel van 2065 meter lengte, terwijl voor de afgezonken tunnel een keus kan worden gemaakt tussen een korte en een lange variant van respectievelijk 1125 meter en 1360 meter.

‘Aanloop’

De geboorde tunnel kan niet korter worden uitgevoerd, omdat de diepte groter moet zijn. De laag aarde boven de tunnel moet minimaal even dik zijn als de doorsnee van de buis. De boor moet daarvoor een lange ‘aanloop’ maken. In alle gevallen zijn de opties nader uitgewerkt met schetsen en berekeningen van de consequenties als tegelijkertijd aparte buizen voor voetgangers en fietsers worden aangelegd. De geboorde tunnel met een gescheiden voet- en fietspad gaat volgens het rapport 3,4 miljard kroon (ruim een miljard gulden) kosten. De lange afgezonken tunnel vergt 2,5 miljard kroon (750 miljoen gulden) en de korte variant 2,16 miljard kroon (648 miljoen gulden).

Het zijn echter niet uitsluitend de overwegingen ‘kort’ en ‘goedkoper’ die een rol spelen. De lange varianten hebben het nadeel dat veel verkeer, door de omweg die moet worden gemaakt, toch nog door de binnenstad zal rijden. Boren brengt verder meer risico op schade aan de omliggende gebouwen met zich mee door het boren op zich en doordat diepere bouwputten afvoer van veel grondwater vereisen. Daarnaast bestaat het gevaar dat de uitgegraven grond verontreinigd is en dat is bij de afgezonken tunnel niet het geval, menen de rapporteurs.

De aanleg van de tunnel zal circa vier jaar in beslag nemen. Inclusief detailprojectering en aanleg van wegverbindingen is met het project ongeveer zeven jaar gemoeid.

Reageer op dit artikel