nieuws

‘Zaak Woerden’ uit impasse

bouwbreed

amsterdam – De vertegenwoordigers van de gemeente Woerden, Ballast Nedam en de Evangeliegemeente De Weg stonden weer snel buiten de deur van het Amsterdamse paleis van justitie. Er stond nog een rekening van 25.000 gulden open van de onafhankelijk deskundige ir. J. Kruizinga.

Zonder betaling – door de kerk – had het volgens de president van de rechtbank mr. W.A.M. van Schendel geen zin verder te praten over het geschil over de schade aan de fundering van het kerkgebouw in Woerden. Volgens de Evangeliegemeente is de schade ontstaan door zandophogingen in de aangrenzende polder Snel en Polanen.

In de reeks kort gedingen en andere juridische procedures over de schadevergoeding troffen partijen elkaar afgelopen vrijdag voor de Amsterdamse rechtbank.

Ballast Nedam en de gemeente Woerden waren in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak in kort geding van de Utrechtse rechter – ongeveer een jaar geleden – waarbij zij werden verplicht het kerkgenootschap inzage te geven in een rapport van Fugro. Volgens het kerkgenootschap wordt in het rapport gewaarschuwd voor de gevolgen van het bouwrijp maken van de polder.

Uit het rapport dat Ballast Nedam en de gemeente zou volgens de kerk blijken dat het aanvullende onderzoek waarvoor Kruizinga een voorschot van 25.000 gulden heeft bedongen, niet nodig is. Dat is de reden waarom de kerk dit bedrag nog niet heeft betaald, voerde mevrouw J. Groenendijk van de Evangeliegemeente ter verklaring aan.

Om uit de impasse te komen, zegde de kerk toe, op aandringen van de president, het bedrag uiterlijk maandag te betalen, waarna het gerechtshof in comparitie met partijen gaat bespreken hoe de zaak vlot getrokken kan worden. Mr. Van Schendel toonde zich een voorstander van een praktische, toekomstgerichte benadering van het conflict, zonder meteen op de juridische stellingen terug te vallen.

Beide partijen, zowel de Evangeliegemeente als Ballast Nedam en de gemeente Woerden, gaven blijk van tevredenheid over de voorgestelde aanpak. Eind november bespreken partijen de voortgang.

Reageer op dit artikel