nieuws

Ybema wil snel nieuw experiment corridors

bouwbreed Premium

utrecht – Er moeten snel nieuwe experimenten worden gestart met corridors. Dat verklaarde staatssecretaris Ybema van Economische Zaken gisteren op een bijeenkomst over de Nota Ruimtelijk Economisch Beleid in Utrecht.

Hij schaarde zich achter het advies van de VROM-Raad om experimenten te beginnen rond de autosnelwegen van Amsterdam, via Den Haag naar Rotterdam en van Breda, via Tilburg naar Eindhoven. “Ik vind dat we daar zo snel mogelijk mee moeten beginnen. Het betreft experimenten met een brede scope. De ervaringen van het proefproject Incodelta kunnen daarbij heel nuttig zijn.”

Ybema benadrukte dat niemand (en dus ook hijzelf niet) wil dat de ruimte langs de snelwegen als gevolg van corridorvorming dichtslibt met eindeloze lintbebouwing. “Maar de angst voor lintbebouwing staat een heldere discussie over corridors wel eens in de weg. Wie om zich heenkijkt ziet dat langs de snelwegen allang stedelijke ontwikkelingsassen zijn ontstaan. Kijk maar naar de A4 en de A2. Wie van Amsterdam naar Utrecht rijdt, komt eigenlijk de stad niet meer uit”, aldus Ybema. Hij vindt de manier waarop economische activiteiten zich nu langs snelwegen ontwikkelen alles behalve fraai. “Daar kunnen we nog heel wat aan verbeteren. Het gestructureerd nadenken hierover heeft voor mij hoge prioriteit. In de steden moet veel gebeuren, maar is niet genoeg ruimte voor alle nieuwe bedrijvigheid. Aan dat idee moeten we ook niet krampachtig vasthouden. Beter is het samen met provincies en gemeenten na te denken over andere plekken, het liefst bij vervoersknooppunten tussen de steden.”

Tegen de corridorvorming kijken 29 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie, heel anders aan. Zij menen dat situaties waar als gevolg van lintbebouwing langs vervoerassen steden aaneen zijn gesmeed het resultaat zijn van falend overheidsbeleid. De organisaties hebben in tien standpunten aangegeven hoe Nederland ruimtelijk moet worden ingericht. Ze hebben deze standpunten gebundeld in de uitgave ‘Kansen voor groene kwaliteit’ en die gisterochtend aan het ministerie van VROM uitgereikt.

Gesloopt

Volgens de organisaties zou de bestaande bebouwing langs vervoersassen eigenlijk moeten worden gesloopt, maar ze beseffen dat dat een utopie is. Door middel van een sloopfonds achten zij het wel mogelijk om storende bebouwing te verwijderen en de corridors her in te richten. Met ondertunneling of overkapping kunnen verbroken ecologische verbindingen worden hersteld. Een stop op verdere ongewenste corridorontwikkeling is noodzakelijk, zo beklemtonen de verenigingen. In de nieuwe inrichting moeten de corridors volgens hen zo groen mogelijk blijven en een natuurlijke overgang vormen van stedelijk gebied naar Ecologische Hoofdstructuur.

Reageer op dit artikel