nieuws

Wonen zonder magnetische velden

bouwbreed Premium

breda – “Ik ben in mijn leven nog nooit een onderwerp tegengekomen waarover zoveel onbegrip en uiteenlopende meningen bestaan.” Dat zegt ing. C.A.M. Snepvangers van het Onderzoeksinstituut voor Gezond Wonen in Breda over elektromagnetische velden. Volgens hem is het verstandig ‘veldarm’ te bouwen en te wonen, al is het maar bij wijze van voorzorg.

“Er is een groep onderzoekers die zich grote zorgen maakt over de gevolgen voor de gezondheid van elektrotechnische installaties en apparaten. Er is ook een groep die zegt dat het allemaal maar flauwekul is. Het is een moeilijk terrein, maar ik blijf met beide benen op de grond staan. Los van de vraag of het schadelijk is, hoeft niemand in een laagfrequent magnetisch veld te wonen”, aldus de onderzoeker.

Snepvangers is heel lang bezig geweest met bouwkundig onderhoud. Daarbij kwam hij veel mensen tegen met gezondheidsproblemen met een technische oorzaak. “De ventilatie is de basis van het binnenmilieu”, is zijn stelling. “Als de ventilatie niet in orde is, krijg je schimmels en vocht- en CO2-problemen. Vroeger werd het ventilatievoud 1 gehanteerd. Dat betekent eenmaal per uur alle lucht vervangen. Dan zit je wel goed. Tegenwoordig is het erbarmelijk in Nederland. Door de ‘kierenjacht’ trekken de resterende kieren alleen maar erger, en een rooster heeft ook geen zin als de gevel aan de andere zijde potdicht zit.”

Snepvangers is niet alleen geinteresseerd in schimmels en ventilatie. Zijn onderzoek is gericht op de aantasting van het binnenmilieu in de ruimste zin van het woord. Hij stuitte daarbij op het terrein van de elektrobiologie, de invloed van elektriciteit en elektromagnetische velden op het welzijn van de mens. “Wetenschappers hebben aangetoond dat in het lichaam stroompjes gaan lopen en dat het lichaam kan opwarmen onder invloed van laagfrequente elektromagnetische velden. Dat staat vast. Omstreden is of het slecht is voor de gezondheid. Volgens de Gezondheidsraad zijn er beslist geen risico’s, maar in de praktijk merken mensen toch dat het de gezondheid kan beinvloeden. Volgens het voorzorgsprincipe kan men het dan beter vermijden. Als het niet hoeft, waarom zou je dan in een elektromagnetisch veld gaan wonen?”

Ruim een jaar geleden heeft de Vereniging Integrale Bio-Ecologische Architectuur (VIBA) in ‘s-Hertogenbosch een werkgroep Elektrobiologie opgericht. Snepvangers is de contactpersoon. De werkgroep schrijft een brochure voor architecten en aannemers, met aanbevelingen voor ‘veldarm bouwen’. De brochure zal over een jaar worden uitgereikt op een symposium over de biologische effecten van elektriciteit en elektromagnetische velden. In de handleiding komt onder andere te staan dat het geen zin heeft een elektrische installatie helemaal af te schermen als er dan toch nog losse snoeren in huis rondslingeren. Zeker niet als die snoeren voor een wand van hout of gips hangen, want die materialen ‘geleiden’ de elektromagnetische velden. Leidingen boven een niet geaard plafond kunnen ook een krachtig veld veroorzaken. De perfecte woning is een volkomen veldarme woning, maar dat is in de praktijk veel te kostbaar. Daarom geeft de brochure in stappen aan hoe je een beetje, meer of zeer vergaand veldarm kunt bouwen, tegen redelijke kosten.

Snepvangers ergert zich dikwijls aan de ondeskundigheid op het gebied van elektriciteit en elektromagnetische velden. “In de praktijk blijken veel zogenaamde deskundigen te weinig kennis te hebben. Ik kom bijvoorbeeld regelmatig foutieve, onvolledige en zelfs misleidende informatie tegen over mobiele telefoons en zendmasten”, aldus de onderzoeker.

Zorgvuldig

Ook telefoonmaatschappijen en energiebedrijven geven wel eens onjuiste informatie. Snepvangers heeft de indruk dat het energiebedrijf Nuon de gebruikers zorgvuldig voorlicht. Dat bedrijf doet op het moment onderzoek naar de laagfrequente magnetische velden van transformatorhuisjes.

Als het aan Snepvangers ligt gaat het erom de klachten van mensen weg te nemen. “Het heeft niet zoveel zin om een overschrijdingswaarde vast te stellen die toch zelden overschreden wordt. In plaats daarvan probeer ik naar een ideaalbeeld toe te werken door het binnenmilieu breed aan te pakken. Dan is er de meeste kans op verbetering. Daar hoort het verminderen van elektromagnetische velden ook bij.”

‘Uit voorzorg veldarm bouwen verstandig’

Reageer op dit artikel