nieuws

Vraagtekens bij woningbouw op vliegveld Valkenburg

bouwbreed

leiden – De VVD-fractie van de provincie Zuid-Holland is weinig gelukkig met de actie van Gedeputeerde M. Vissers die bij minister Pronk pleit voor woningbouw op het huidige vliegkamp Valkenburg. Volgens Statenlid C.A. Huigen-van Boven heeft hij hiermee Provinciale Staten gepasseerd.

Het provinciebestuur wil op het huidige vliegveld Valkenburg zo’n 8000 woningen bouwen. Met dit besluit schaart de provincie zich achter de gemeente Leiden die sinds jaar en dag al pleit voor het bebouwen van Valkenburg. Zowel Leiden als ook de provincie ziet hierin een goede mogelijkheid de woningdruk in de regio te verminderen.

In de ogen van het VVD-Statenlid staat deze steun van het college van Gedeputeerde Staten haaks op het vigerende streekplan Zuid-Holland-West. “Hierin wordt slechts gesproken over een onderzoek naar bouwlocaties voor de woningbehoefte van de Leidse regio”, zegt mevrouw Huigen-van Boven.

Geprikkeld

Een dergelijke wijziging van het streekplan is in haar ogen iets dat in eerste instantie Provinciale Staten aangaat. “Waarom stuurt u dit plan naar een minister zonder Provinciale Staten daarin te kennen?”, reageert zij geprikkeld in een brief aan GS.

De bouw van het vliegveld hangt overigens al jaren in de lucht. Valkenburg wordt vooral gebruikt om regeringsfunctionarissen en leden van het Koninklijk Huis te laten vertrekken en aankomen. Een discussie over de toekomst van het vliegveld moet uitwijzen of woningbouw tot de mogelijkheden behoort.

Grote Polder

Minister Pronk (VROM) heeft tijdens zijn bezoek aan de Leidse regio begin deze week in elk geval laten weten dat bebouwing van Valkenburg betekent dat Leiden de Grote Polder als mogelijke woningbouwlocatie kan vergeten. Bouwen in de Grote Polder bij Zoeterwoude is zoals bekend eveneens een wens van Leiden, maar dit ligt bij de natuurbeschermers nogal moeilijk.

Pronk zegt daarnaast een nieuwe woonwijk al veel te vinden. In de ogen van Leiden is het echter niet een kwestie van of maar juist van en. Beide locaties zijn in de visie van de sleutelstad broodnodig om in de huidige woningbehoefte te voorzien.

Reageer op dit artikel