nieuws

Volautomatisch produceren nu nog maar voor enkeling

bouwbreed

den haag – Onzekerheid over toekomstige opbrengsten is doorgaans de grootste belemmering voor innovatieve activiteiten. Daarom is het volautomatisch maken van staalbouwproducten door middel van Automated Manufacturing Technologies nu slechts voorbehouden aan enkele financieel draagkrachtige trendsetters.

Dit valt op te maken uit de inleiding van ing. W.Ch.J. Wijnker van Wijnker van Lint Staalbouwers op de Staalbouwdag 1999. Gebruik van Automated Manufacturing Technologies (AMT) houdt in dat geproduceerd wordt zonder dat daar noemenswaardige handmatige handelingen aan te pas komen. AMT wordt door de hoge investeringen nog maar door een enkeling toegepast. Duidelijk is wel dat de technologie er is. Toepassen stelt speciale eisen aan staalbouwbedrijven. In het bedrijf moet een zorgvuldige integratie van informatie en productiestromen zijn doorgevoerd. De techniek moet ingepast worden in de bedrijfsstrategie en afdelingen inkoop en personeelsmanagement dienen zich aan te passen aan de eisen van AMT.

Esthetisch werk

Niet elke constructie leent zich voor een AMT-aanpak. Het fabricageproces van constructies voor praktisch gebruik kan volledig machinaal verlopen. Dat is dan inclusief berekeningen, werkplaatstekeningen, productielijsten, bestellingen, afkorten en van gaten voorzien en dit alles volledig digitaal en CNC-gestuurd. Bij esthetische producten ligt het anders. Daarbij is vaak het motto ‘je vraagt en de staalbouwer draait wel’. Dit komt wel de esthetische waarde ten goede, maar de fabricagemogelijkheden van de staalbouwer hoeven daarop niet gericht te zijn.

Voor de toekomst ziet Wijnker een onderscheid ontstaan tussen constructiebedrijven die meer conventionele technologieen volgen en staalbouwbedrijven voor constructies die volautomatisch worden geproduceerd en die vervolgens met bouten en moeren in elkaar worden gezet. De bouten hiervoor zullen nog speciaal ontwikkeld moeten worden. Te denken valt aan een klinknagelachtige oplossing, waarbij de bouten echter worden aangedraaid door middel van pneumatiek of hydrauliek, voor een deel volautomatisch in assemblagehallen en voor een deel op de bouwlocatie.

Kostprijs

Vrijwel terloops meldde Wijnker nog dat de kostprijs voor het maken van staalconstructies in de afgelopen twintig jaar net zoveel is gedaald als de prijzen zijn gestegen. Kon je twintig jaar geleden een constructie van 100 ton voor 250.000 gulden kopen, vandaag de dag kan dat nog voor die prijs. Dat is mogelijk gemaakt door goede productontwikkeling en verbeteringen in de technologie van het produceren. AMT zal ook weer bijdragen aan reductie van de kostprijs.

‘Techniek stelt speciale eisen aan bouwbedrijven’

Reageer op dit artikel